Aktiviteter

jun
27
tir
Nordenfrokost – Energi og transport på Nordkalotten @ Scandic Ishavshotel
jun 27@08:45-11:00

Nordenfrokost:
Energi og transport på Nordkalotten

I samarbeid med Utenriksdepartementet og Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling arrangerer Foreningen Norden og Foreningen Norden Tromsø frokostseminar om energi og transport på Nordkalotten på Ishavshotellet i Tromsø tirsdag 27. juni.

Frokostmøtet er kostnadsfritt og åpent for alle påmeldte. Meld deg på nederst på siden.

Rykende fersk rapport om nordisk energisamarbeid

Jorma Ollila, kjent blant annet fra sin tid som sjef for Nokia, fikk i 2016 i oppdrag å gjennomføre en strategisk gjennomlysning av energisektoren i Norden. Oppdraget gikk ut på å analysere det nordiske energisamarbeidet og komme med 10–15 konkrete forslag til hvordan det kan utvikles de neste 5–10 årene.

Jorma Ollila. Foto: norden.org

Jorma Ollila. Foto: norden.org

Jens Skov-Spilling, Seniorrådgiver i avdelingen for Vekst og Klima i Nordisk ministerråd presenterer rapporten under frokostmøtet før et kyndig panel diskuterer hvordan det nordiske energisamarbeidet kan videreutvikles.

Ollilas rapport er tenkt som et eksternt innspill i diskusjonene om det framtidige energisamarbeidet i Norden. Det er til sjuende og sist de nordiske energiministrene som utformer og fatter vedtak om samarbeidet. Norge har formannskapet for Nordisk ministerråd i 2017, og derfor er det den norske ministeren som tar imot rapporten, som offentliggjøres 20. juni.

Infrastruktur – en nøkkelfaktor for utvikling og økonomisk vekst

Ofotbanen skaper store verdier, og er miljøalternativet for gods til og fra Nord-Norge. Foto: Narvik Havn

Ofotbanen skaper store verdier, og er miljøalternativet for gods til og fra Nord-Norge. Foto: Narvik Havn

Nasjonale transportplaner som utarbeides uten samkjøring med nordiske naboland kan koste oss og fremtidige generasjoner dyrt. Foreningen Norden mener at behovet for grensekryssende og fellesnordisk infrastruktur og samferdsel bør løftes høyere opp på agendaen.

En godt utviklet infrastruktur som sikrer effektiv og miljøvennlig transport er en nøkkelfaktor for utvikling og økonomisk vekst. Oddgeir Danielsen, direktør for Den nordlige dimensjonens partnerskap for transport og logistikk innleder under frokostmøtet om arbeidet med «Joint Barents Transport Plan» før panelet og publikum diskuterer hvordan man konkret kan komme videre i arbeidet med forbedret infrastruktur på Nordkalotten.

 


Program:

08:45    Registrering – Frokost, kaffe og mingel

09:00    Velkomsthilsen

– Espen Stedje, generalsekretær Foreningen Norden

09:10    Ny rapport om nordisk energisamarbeid

Jorma Ollila, tidligere sjef for Nokia, har fått i oppdrag å gjennomføre en strategisk analyse av energisamarbeidet i Norden. Målet er å styrke og utvikle det nordiske energipolitiske samarbeidet. Jens Skov-Spilling, Seniorrådgiver i avdelingen for Vekst og Klima i Nordisk ministerråd presenterer rapporten som publiseres 20. juni 2017.

– Jens Skov-Spilling, Seniorrådgiver i avdelingen for Vekst og Klima – Nordisk ministerråd

09:25    Debatt: Hvordan skal det nordiske energisamarbeidet styrkes?

– Pyry Niemi, leder i Utvalget for vekst og utvikling i Norden – Nordisk Råd
– Lars Andersson, chef för enheten för förnybar energi – Energimyndigheten
– Hans Jørgen Koch, CEO – Nordic Energy Research
– Edel Storelvmo, viserektor Universitetet i Tromsø

Moderator: Tone Angell Jensen, Nordlys

10:05    «Infrastruktur og transport en nøkkelfaktor for utvikling og økonomisk vekst»

I lys av økt oppmerksomhet til nordområdene og forventet vekst i nøkkelindustriene i Barentsregionen tok styringskomiteen for Barents Euro-Arctic Transport Area initiativet til en felles transportplan for Barents. Oddgeir Danielsen tar utgangspunkt i rapporten «Joint Barents Transport Plan» for å belyse hvorfor infrastruktur og transport en nøkkelfaktor for utvikling og økonomisk vekst på Nordkalotten.

– Oddgeir Danielsen, direktør, Den nordlige dimensjonens partnerskap for transport og logistikk (NDPTL)

10:20    Debatt: Transport og infrastruktur på Nordkalotten

– Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i Utvalget for vekst og utvikling i Norden, Nordisk Råd
– Katri Kulmuni, medlem i Utvalget for vekst og utvikling i Norden, Nordisk Råd
– Ragnar Krogstad, forretningsutvikler Narvik Havn
– Kenneth Stålsett, daglig leder Sør-Varanger utvikling

Moderator: Tone Angell Jensen, Nordlys

10:55    Nordkalottkonferansen 2018

– Espen Stedje, generalsekretær Foreningen Norden


Påmelding:

Navn:*

Organisasjon:

E-post:*

sep
21
tor
Ny teknologi i eldreomsorgen @ Gamle Meieriets Selskapslokaler
sep 21@18:00-21:00

Høstens første medlemsmøte har ny teknolog i eldreomsorgen som tema med Gina Anette Brække som foredragsholder.
Musikalsk innslag ved Anne Navestad

Enkel servering, utlodning