Kursdag for tillitsvalgte

Nordens hus

Velkommen til en dag i Nordens hus!

Foreningen Norden inviterer til en kursdag i Foreningen Nordens lokaler på Abbediengen hovedgård i Oslo. Kurset retter seg fortrinnsvis mot nye tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å engasjere seg mer i foreningen. Programmet vil ta for seg lokal nordenvirksomhet, lokallagsdrift og hvordan fremme ”nordensaken”. Deltagelse er gratis og inkluderer lunsj og middag, men ikke overnatting og reisekostnader. Det kan søkes om reisestøtte til deltagere med lang reisevei. For å sikre plasser til flest mulig lokallag og medlemmer, kan hvert lokallag i utgangspunktet sende to deltagere. Er det flere i et lag som ønsker å delta, settes disse på venteliste og vil kunne delta dersom det er plasser ledig.

Send påmelding innen 18. april til foreningen@norden.no med navn og kontaktopplysninger, samt informasjon om eventuelle dietter og spesielle behov.

Merk: Vi ber også om endelig bekreftelse på deltagelse fra dere som allerede har meldt interesse. Bekreftelsen sendes til foreningen@norden.no med samme informasjon og til samme frist som nevnt over.

Se program her (med forbehold om endringer)

Tid: Lørdag 22. april, kl. 12.00 – 18.00
Sted: Abbediengen hovedgård, Oslo
Kaptasitet: 40 deltagere

Utskriftsvennlig versjon av informasjonen og programmet her (pdf).