Hallo Norden

hallonorden

Skal du flytte til, arbeide eller studere i et annet nordisk land? Hallo Norden viser deg vei!

Utgangspunktet for Hallo Nordens arbeid er vårt fellesnordiske arbeidsmarked og en felles nordisk konvensjon om sosiale forsikringer og trygd.

Veileder folk på flyttefot

Vi veileder folk via våre nettsider, e-post og per telefon, om tema som pensjon, skatt, studier, arbeid, arbeidsledighetstrygd, helseordninger og studiestøtte i Norden.

Hallo Nordens hjemmeside finner du fakta og praktisk informasjon om det å:

  •  flytte til eller innenfor Norden
  •  reise i Norden

 

Målet vårt er å gjøre det enklere for privatpersoner og foretak å bevege seg i Norden. De som henvender seg til oss får generell informasjon om det å bo, jobbe eller studere i et nordisk land, samt hvor de kan ta kontakt for å få de svarene de er på jakt etter. Hvert år besvarer Hallo Norden til sammen over 4000 henvendelser fra nordiske borgere.

Finn svar på dine spørsmål:
Gå til Hallo Nordens nettsider og søk etter det du lurer på.
Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine på Hallo Nordens nettsider, kan du kontakte Hallo Norden i Norge via vårt spørreskjema på nett eller på epost eller telefon 21 02 19 99 (mellom kl. 9 og 13 på hverdager).

Jobber for å fjerne grensehindre

En annen viktig oppgave for Hallo Norden er å kartlegge problemer knyttet til nordiske regelverk, samt å rette oppmerksomheten mot mangler og problemer med informasjonen om disse. Dersom en nordisk borger møter på et problem på grunn av uklare eller manglende regler, rapporterer vi problemene videre til nasjonale eller nordiske beslutningsorgan.

For mer informasjon ta kontakt med Tone M. Heieneepost eller telefon 22 51 67 75.

Hallo Norden er en helnordisk informasjonstjeneste under Nordisk Ministerråd. Hallo Norden forvaltes av Foreningen Norden og har kontorer i alle de fem nordiske landene samt Færøyene og Åland.

HalloNordenLogo