Nordiske informasjonstiltak 2017

Tilskudd til nordiske informasjonstiltak i Nordland, Troms og Finnmark i 2017

Foreningen Norden utlyser midler til tiltak som kan styrke kunnskapen om det offisielle, og det folkelige nordiske samarbeidet. Det kan søkes om tilskudd til aktiviteter som er åpne for allmennheten, eksempelvis seminarer, kurs, foredrag og debatter.

Aktivitetene skal tematisk formidle informasjon om innholdet i det offisielle nordiske samarbeidet (Nordisk råd og ministerråd) og/eller innen det frivillige nordiske samarbeidet (eksempelvis i Foreningen Norden).

Målgruppen er opinionsdannere, politikere, embetsmenn, journalister og aktive innen frivillig sektor, samt ungdommer, skoleelever og studenter og den brede allmennhet i Nordland, Troms og Finnmark.

Målet med tilskuddet er å styrke kunnskapen om nordisk samarbeid og fremme nordisk samhørighet.

I 2017 vil tiltak som tematisk omhandler følgende bli prioritert:

  • det norske formannskapet i Nordisk ministerråd 2017
  • Finlands 100 –årsjubileum i et nordisk perspektiv
  • aktiviteter for elever og studenter

 

Tilskuddene vil normalt være i størrelsesorden fra 5.000 kr til 40.000 kr.

Søknadsfrist: 15. mars og 15. september 2017.

Hvem kan søke?
Ordningen er i første rekke ment for organisasjoner og institusjoner som høgskoler, universitet, bibliotek og andre kommunale kulturvirksomheter.

Hvordan søke?
Ordningen kunngjøres på www.norden.no. Det må sendes separate søknader for hvert tiltak det søkes midler til. Prosjektbeskrivelse og budsjett for hvert tiltak må legges ved. Dokumentasjon på kontonummer skal vedlegges. Når det søkes om støtte til flere tiltak, må dette samles i en felles forsendelse og prioritering mellom tiltakene må framgå.

Søknader sendes til foreningen@norden.no

Postadresse:
Foreningen Norden
Harbitzalleen 24
0275 Oslo
Merkes: «Nordiske informasjonstiltak»

Spørsmål om tilskuddsordningen kan rettes til Foreningen Norden på tlf. 22 51 67 71.