Nordens dag i skolen

Over hele Norden markeres Nordens dag 23. mars med heiste flagg og arrangementer. Foreningen Norden oppfordrer alle skoler til å heise flagg og bruke anledningen til å lære mer om Norden! Her følger informasjon om Nordens dag 23. mars og forslag til hvordan dagen kan fylles med lærerik, relevant og spennende undervisning.

Nordens dag 23. mars markerer dagen de nordiske regjeringene skrev under Helsingforsavtalen i 1962. Avtalen legger grunnlaget for det offisielle nordiske samarbeidet, og gir retningslinjer for samarbeid innen viktige samfunnsområder. Derfor kaller vi den Nordens grunnlov!
Les mer om Nordens dag og Helsingforsavtalen her

Ifølge Helsingforsavtalens artikkel 8 skal alle elever få undervisning om Nordens språk, kultur og samfunn.

Thorbjorn Røe Isaksen portrettSpråk – Nøkkel til Nordisk samhørighet og mobilitet

– Jeg vil oppfordre lærere og skoleledere til å sette Norden og nordiske språk på timeplanen – gjerne på Nordens dag 23. mars! sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. I forbindelse med Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017 og Nordens dag 23. mars oppfordrer statsråden alle skoler til å styrke elevenes nabospråk-forståelse.

Les kunnskapsministerens hilsen her

Hvorfor lære om Norden?

Kunnskap og kjennskap til det nordiske kultur- og språkfellesskapet har både høy nytteverdi og generell egenverdi.

Les om hvorfor alle barn og unge skal lære om Nordens språk, kultur og samfunn her.

 Pynt med Nordens dag-plakat og flagg

En enkel måte å markere Nordens dag er å heise flagget i skolegården, pynte med den nye Nordens dag-plakaten og henge opp de nordiske flaggene i klasserommet.

Nordens Dag-plakaten (A1-størrelse) kan bestilles kostnadsfritt her eller skrives ut her

En bukett med alle de nordiske flaggene (håndholdt) eller en plaggrekke i papir kan kjøpes her

De nordiske flaggene kan lastes ned og skrives ut her

 Kahoot-quiz om språk og populærmusikk

Hva: Kahoot-quizen Nordens dag 23.mars

Hvem: Elever på ungdomstrinn og VGS

Når: når dere vil

Gå direkte til Kahooten her

Med en Kahoot-quiz full av pop, hip hop, viser og metall får elevene trent sine nordiske språkkunnskaper gjennom å lytte til nordiske sangtekster. Quizen kan brukes som et underholdene og lærerikt avbrekk, og som et diskusjonsgrunnlag/oppsummeringsaktivitet etter å ha lært om forskjeller og likheter mellom de nordiske språkene (kompetansemål etter Vg3).

«Spillelista» til Kahooten finner du her

 Norden-quiz og -kryssord

NordenquizNorden-quiz i pdf kan lastes ned og skrives ut hernordenkryssord

Fasit for Norden-quizen finner du her

Skandinavisk-skryssord kan lastes ned og skrives ut her

 

Bestill undervisningsmateriell

Foreningen Norden arbeider for at barn og unge skal få god kjennskap til sin egen region og bevissthet om vårt nordiske språk- og kulturfellesskap. På www.norden.no og den gratis undervisningsportalen www.nordeniskolen.org finner du et bredt utvalg undervisningsressurser om Nordens språk, kultur og samfunn.

 Nordisk skolechat 23. mars 2017 – Snakk med elever fra hele Norden! (OBS: Avsluttet)

Se video fra Nordisk skolechat i 2015

Se informasjonsfilm fra Nordisk skolechat 2015

Hva: Nordisk skolechat

Hvem: Elever i barne- og ungdomsskolen

Når: Nordens dag 23. mars 2017, kl 12 – 14

Mer info: www.nordeniskolen.org

På Nordens dag 23. mars det klart for å spisse det nordiske språkøret. Kl. 12 – 14 er Nordisk skolechat åpen for alle grunnskoleelever i hele Norden! Gjennom møter i et roterende og sikret chatrom får elevene møte jevnaldrende fra hele Norden, for å bli kjent og løse oppgaver sammen. Det er gratis å delta.

 Det store plastkappløpet – Stå sammen mot plast i naturen! (OBS: Avsluttet)

5.-7.BEKKURHva: Det nordiske plastkappløpet

Hvem: Elever i barne- og ungdomsskolen

Når: Frem til 23. mars 2017, kl 12.00

Mer info: www.nordeniskolen.org

I 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet, dersom vi ikke gjør noe med problemet. Bli med i Det nordiske plastkappløpet og bidra til å holde naturen ren! Det er gratis å delta.

1. Ta elevene med ut i nærmiljøet for å samle så mye plastavfall og søppel dere klarer på 15 minutter.

2. Ta bilde av fangsten og last det opp på www.nordeniskolen.org – innen 23. mars kl. 12.00.

Undervisningsressurser for 6.-10.trinn om plastproblematikken i havet finner du på nordeniskolen.org.

 Søk støtte til klassens nordiske prosjekt!

Nordplus_RGB_EN+200x52Direkte kontakt med jevnaldrende fra Norden er den beste måten å styrke nabospråk-forståelsen og skape bevissthet om det nordiske kulturfellesskapet. Vil skolen eller klassen starte et prosjekt eller utveksling med elever fra andre nordiske land, søk om midler fra Nordplus eller Nordisk kulturkontakt!

Les mer på www.nordplusonline.org og www.nordiskkulturkontakt.org.


Skal dere feire Nordens dag på deres skole? Fortell oss hvordan i kommentarfeltet nedenfor, og inspirer andre lærere og elever til å gjøre det samme!


  1. Navn *
    * Vennligst skriv inn ditt navn
  2. E-post *
    * Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse
  3. Melding *
    * Var det ikke noe du ville si? Skriv inn din melding.