Aktiviteter

Foreningen Nordens masterstipend

I samarbeid med UiO:Norden deler vi hvert år ut stipender til masterstudenter som skriver om nordiske tema.

De fire stipendene på 28 000 NOK er forbeholdt masterstudenter ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk, slik det er skissert i Programnotatet og ProgramplanenKritisk undersøkelse av nordiske erfaringer, nordiske modeller eller Norden-konstruksjoner, uavhengig av fagfelt. Videre vil vi invitere oppgaver som tar for seg samarbeid mellom de nordiske land og regional integrasjon, i tillegg til komparative analyser.

Følgende skal følge søknaden:

  • Prosjektbeskrivelse: En presis og oversiktlig beskrivelse av prosjektet (inkl. problemstilling, teori og metode og data som skal benyttes) på maks 5 A4-sider, 1,5 linjeavstand, hvor det fremkommer hvordan prosjektet relaterer seg til UiO:Nordens hovedmål og tematikk.
  • Bekreftelse fra institutt (evt. inkludert anbefaling fra veileder/UiO:Norden-forskergruppe) på at søker er tatt opp på et masterprogram ved UiO som fulltidsstudent.
  • Karakterutskrift for høyere utdanning
  • Kort motivasjonsbrev (maks 1 side, 1,5 linjeavstand)
  • Oppdatert CV

Videre må følgende kriterier oppfylles:

  • Søker skal være fulltidsstudent på et MA-program ved Universitetet i Oslo
  • Mottakere forplikter seg til å skrive og sende inn en masteroppgave, artikler eller prosjekt som beskrevet i søknaden til UiO:Norden og å presentere prosjektet og/eller oppgaven sin for UiO:Norden og Foreningen Norden under et seminar arrangert av UiO:Norden.

Søk og les mer informasjon her! 

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform