Aktiviteter

Foreningen Nordens masterstipend

Foreningen Norden skal dele ut seks stipender à 25 000 NOK til UiO-studenter som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk.

foto: Anders Lien, Universitetet i Oslo

Sammen med UiO:Norden, deler Foreningen Norden ut 6 stipender à 25 000 NOK til masterstudenter ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk slik det er skissert i Programnotatet og Programplanen.

Vi ønsker prosjekter som interesserer seg for nordiske erfaringer, nordiske modeller eller ulike Norden-konstruksjoner, uavhengig av fagfelt. Blant annet ønsker vi å få belyst nye sider ved nordiske modellers dilemmaer, utfordringer og bærekraft, så vel som ulike former for nordisk samarbeid og hvordan Norden oppfattes utenfra.

Søknadsfrist 1. november 2020.

Mer informasjon om kriterier og søknadsprosess finner du på UiO:Norden

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform