Aktiviteter

Gjør deg klar for store nordiske leseropplevelser!

Norden er Foreningen Nordens eget magasin. Norden kommer ut fire ganger i året, og som medlem av foreningen blir du automatisk abonnent!

Magasinet Norden presenterer nordiske profiler, nordisk kultur og historie, aktuelle politiske spørsmål og spennende reisemål fra hele Norden.

Vinterutgaven, Norden nr 4 er nå ute. Her kan du blant annet lese ...

  • Portrett av finske Klaus Mäkelä, sjefdirigent for Oslo-Filharmonien
  • En tankevekkende sak om mulighetene for fremtidens Norden
  • Intervju med Nordjobber Maria som hadde en drømmesommer på Færøyene
  • Om Skandinavismen, som har en overraskende dramatisk fortid. Men hvordan forenes Norden i dag?
  • Om isbading i Norden ... en økende trend!

... og mye mer!

Redaksjonen tar gjerne imot tips. Ta kontakt på karoline@norden.no


Ønsker du å annonsere? Ta kontakt med sissel@polinor.no

Det nyeste magasinet sendes til medlemmer, tidligere utgaver av Magasinet Norden finner du her:

2021

Magasinet Norden nr 3. 2021

Magasinet Norden nr 2. 2021

Magasinet Norden nr. 1 2021

2020

Magasinet Norden nr. 4 2020

Magasinet Norden nr 3. 2020

Magasinet Norden nr. 2 2020

Magasinet Norden nr. 1 2020

2019

Magasinet Norden nr. 1 2019

Magasinet Norden nr. 2 2019

Magasinet Norden nr. 3 2019

Magasinet Norden nr. 4 2019

2018

Magasinet Norden nr. 1 2018

Magasinet Norden nr. 2 2018

Magasinet Norden nr. 3 2018

Magasinet Norden nr. 4 2018

2017

Magasinet Norden nr. 1 2017

Magasinet Norden nr. 2 2017 

Magasinet Norden nr. 3 2017

Magasinet Norden nr. 4 2017

2016

Magasinet Norden nr. 1 2016

Magasinet Norden nr. 2 2016

Magasinet Norden nr. 3 2016

Magasinet Norden nr. 4 2016

2015 

Magasinet Norden nr. 1 2015

Magasinet Norden nr. 2 2015

Magasinet Norden nr. 3 2015

Magasinet Norden nr. 4 2015


2014

Magasinet Norden nr. 1 2014

Magasinet Norden nr. 2 2014

Magasinet Norden nr. 3 2014

Magasinet Norden nr. 4 2014

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform