Aktiviteter

Gratulerer Inger Nilsson!

TV-serien om «verdens sterkeste jente» har 50 årsjubileum i år, i den anledning tildeles Inger Nilsson Nordens språkpris. Skuespilleren har gjort Pippi Langstrømpe til en udødelig karakter som har hatt en uvurderlig betydning for språkforståelsen blant barn i hele Norden.

Husker du ditt aller første møte med et annet nordisk språk?

I generasjoner har det for svært mange barn vært Pippi Langstrømpe. Juryen trekker frem at Inger Nilssons tidløse portrettering av Astrid Lindgrens mest folkekjære karakter har åpnet en ny verden hos barn, ikke kun i fantasien, men også inn i språket.

Flere skandinaviske barneprogrammer dubbes, men årets prisvinner har gitt barn gleden av å oppdage at ord kan ligne hverandre, inneholde ulike lyder, ha rim og rytme. Fremtidens generasjoner skal også få lov til å se tilbake på Pippi Langstrømpe som en kilde til forståelse og relasjon til nabolandene, mener juryen.

- Det er helt fantastisk, man får ikke pris hverdag! Det er en ære, virkelig. Jeg ble utrolig overrasket! Jeg tenkte, ja, men skal virkelig jeg … ? Sier en opprømt Inger Nilsson. 

Inger Nilsson i Stockholm - Foto: Christian Gustavsson
- Etter som årene har gått, har jeg forstått hvor viktig Pippi har vært, men jeg hadde ikke tenkt på den språklige innflytelsen! Det er fantastisk, utdyper hun til Magasinet Norden.

Juryens begrunnelse:

Når du ser tilbake på din egen barndom, husker du ditt første møte med et annet nordisk språk? Var det i forbindelse med en campingtur til Sverige, eller en tilflyttet dansk jente i nabolaget?

Årets prisvinner er ofte barns første møte med et nabospråk. I 50 år har hennes skuespillerprestasjon fengslet barn til TV-apparatet i generasjoner, fra syttitallets tunge brune bokser til dagens syltynne flatskjermer.

Med en gryende språklig bevissthet oppdager barn at ord kan likne hverandre, inneholde ulike lyder, ha rim og rytme. Og de har en fantastisk evne til å glede seg over disse nyansene. Årets prisvinner har gitt barn nettopp denne gleden og øvelsen.

Filmatiseringer av Astrid Lindgrens fortellinger er blitt klassikere. Prisvinnerens tidløse portrettering av Lindgrens mest folkekjære karakter åpner en ny verden hos de unge, ikke kun i fantasien, men også inn i språket.

I dag ser vi at stadig flere skandinaviske barneprogrammer dubbes. Dette kan vi ikke akseptere. Fremtidens generasjoner skal også kunne se tilbake på møtet med Pippi Langstrømpe som en kilde til forståelse og relasjon til nabolandene.

Få om noen har gjort så mye for å skape en sterk nordisk språkforståelse som årets prisvinner. Gjennom måten hun levendegjorde rollen som «verdens sterkeste jente», gav hun farge og kraft til en av Astrid Lindgrens viktigste figurer. Samtidig har hun skapt en udødelig karakter, som har hatt umåtelig stor betydning for nabospråkforståelsen blant generasjoner av barn i hele Norden - gjennom 50 år!

I året Foreningen Norden markerer sitt 100-årsjubileum – går Nordens språkpris til Inger Nilsson.

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform