Aktiviteter

Lærerseminar om nabospråksundervisning

Sikre deg en plass på det ekslusive lunsj-til-lunsj-seminaret om nabospråksundervisning på fantastiske Voksenåsen i Oslo 10.-11. november!

Endelig er det duket for et etterlengtet seminar for norske og svenske lærere. Vi vil få inspirerende foredrag, av blant annet Torben Mundbjerg. Mundbjerg, som er cand.mag. i nordisk litteratur og lektor og prosjektleder i danskfaget i lærerutdannelsen på Københavns Professionshøjskole, vil holde et kurs som heter "Nabosprogsundervisning i et literacyperspektiv" for oss. Spillpedagogene vil også komme og presentere hvordan dataspill kan være en god inngang til nabospråksundervinsingen og naturlig eksponering av nabospråkene.

Vi starter med lunsj den 10. november, før vi får faglig påfyll. På kvelden blir det herlig middag og hyggelige samvær, etterfulgt av Norden-quiz. Neste morgen møtes vi til frokost, før vi får enda mer påfyll frem til vi avslutter med lunsj. Seminaret varer fra 11:30 10. november til ca. 13:00 11. november. Programmet ser du nedenfor.

Målet med seminaret er å gi deltakerne inspirasjon og faglig påfyll som kan brukes i klasserommet. I tillegg er det verdifullt å knytte bånd til kollegaer i nabolandet - kanskje finner du en lærer å samarbeide med, slik at du kan tilby elevene dine en naturlig inngang til nabospråksforståelse?

Påmeldingsavgiften er 500 kroner, og påmeldingen er bindende. Kurset vil være mest aktuelt for lærere ved videregående skoler. Vær rask med påmelding, siden det er få plasser tilgjengelig. Kursdeltakerne dekker reisen til Voksenåsen selv. Du kan melde deg på ved å sende e-post til svar@norden.no. Det er fint om du samtidig oppgir kontaktinformasjon, skole og eventuelle matrestriksjoner.

Vi gleder oss til å møte deg!

Program

10.november

11:30: Registrering

12:00-13:00 Lunsj

13:00-18:00 Kurs med Torben Mundbjerg om nabospråksundervisning i et literacyperspektiv

18:00-19:30 Egentid

19:30 Middag

21:00 Norden-quiz

 

11. november

08:00 – 09:00 Frokost

09:00-10:00 Thomas Henriksen presenterer nordeniskolen.org

10:00-12:00 Spillpedagogene holder foredrag og arbeidsverksted om bruk av dataspill i nabospråksundervisningen

12:00-13:00 Lunsj og farvel

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform