Aktiviteter

Landsmøte 2018

Foreningen Nordens neste landsmøte finner sted i Trondheim 2.-3. juni 2018.

Rammeprogram
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim

Lørdag 2. juni

1000-1200   Registrering Clarion Hotel

1130             Lunsj

1200             Åpning av Foreningen Nordens landsmøte

1300             Konstituering av møtet

                     Årsmelding og årsregnskap for 2016 og 2017

1400             Oppfølgingssaker fra landsmøtet i 2016

                     Innkomne forslag og forslag til vedtektsendringer

1500             Valg av landsstyre, kontrollutvalg, revisor og valgkomité

1545             Pause

1630             Prinsipprogram for neste landsmøteperiode

                     Forhandlingene fortsetter

                     Resolusjon(er)

1700             Fastsetting av kontingentFastsetting av tid og sted for neste landsmøte

1750             Offisiell avslutning  

1800             Slutt 

2000            Middag

   

Søndag 3. juni

1100-1300    Kulturelt program, guidet tur med veterantrikk

1330-1400    Lunsj

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform