Aktiviteter

Landsmøte 2020

Velkommen til landsmøte på Sundvollen 5. - 7. juni! Nå skal vi stake ut kursen for de neste to årene. Her finner du foreløpig program og lenke til påmeldingssiden. Fristen for påmelding er 20. april for lokallag og 1. mai for distrikt.

Trykk her for priser og påmelding

Rammeprogram

Med forbehold om endringer

Sted: Sundvolden hotell, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

Fredag 5. juni

1500-17 Registrering

1700 Velkomsthilsen ved styreleder Rune Mørck Wergeland og leder av landsmøtekomiteen Lena Rós Mathiasdottír

1710 Innledende foredrag

1730 Idéverksted – valg mellom ulike grupper

19.30 Middag - Vikingmat. ”Historiekveld attve Tyrifjorden”  

2200 Mulighet for nattvandring, Krokkleiva

Lørdag 6. Juni

1000 Velkommen til landsmøtet v/ Rune Mørck Wergeland  

Hilsen fra ordførerne i Hole og Ringerike

Konstituering av møtet

Årsmelding og årsregnskap for 2018 og 2019

1230 Lunsj

1330 Oppfølgingssaker fra landsmøtet i 2016

Innkomne forslag og forslag til vedtektsendringer

1500 Pause

1530 Prinsipprogram for neste landsmøteperiode

Fastsetting av kontingent

Fastsetting av tid og sted for neste landsmøte

1645 Pause

1700 Valg av landsstyre, kontrollutvalg, revisor og valgkomité

1745 Offisiell avslutning

1800 Slutt

1900 Velkomstdrink

1930 Middag

2130 Nordisk cabaret med trioen "Gutta på skauen"

2200 Mulighet for nattevandring

Søndag 3. juni

1000-1400 Kulturelt program. Guidet tur på Ringerike.

Velg mellom:  

  1. Kulturbussen: Til Kleivestua og fottur til Kongens utsikt. Hønefoss-Kistefoss-Bønsnes.
  1. Næringslivsbussen: Follum fabrikker, utviklingsplaner for Treklyngen, Trondrud

Se her for priser og påmelding

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform