Aktiviteter

Landsmøte 2020

Den 23. mars 1962 ble Helsingforsavtalen, det nordiske samarbeidets "grunnlov", inngått. Nordens dag den 23. mars er med andre ord hele Nordens grunnlovsdag! Med Helsingforsavtalens artikkel 8 er alle de nordiske landene forpliktet til at alle elever skal få undervisning om Nordens språk, kultur og samfunn. Foreningen Norden oppfordrer barnehager, skoler og bibliotek til å bruke Nordens dag til nettopp dette dette!

På grunn av situasjonen med fare for Corona-smitte, ble det holdt ekstraordinært landsstyremøte fredag 13. mars. Landsstyret besluttet å avholde landsmøtet på Sundvollen 16. - 18. oktober 2020.

Sted: Sundvolden hotell, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

Program:

Fredag 16. oktober

 

1500-17          Registrering

1700                Velkomsthilsen ved styreleder Rune Mørck Wergeland og leder av landsmøtekomiteen Lena RósMathiasdottír          

1715                Foredrag

1800                Idéverksted –valg mellom ulike grupper

1900                Idéverksted –valg mellom ulike grupper

2000                ”Historiekveldattmed Tyrifjorden”  

 

Lørdag 17. oktober

1030                Velkommen til landsmøtet v/ Rune Mørck Wergeland

                       Hilsen fra ordførerne i Hole og Ringerike

1100                Konstituering av møtet

                       Årsmelding og årsregnskap for 2018 og 2019

1230                Lunsj

1330                Oppfølgings saker fra landsmøtet i 2016

                       Innkomne forslag og forslag til vedtektsendringer

1500                Pause

1530                Prinsipprogram for neste landsmøteperiode

1630                Fastsetting av kontingent

                       Fastsetting av tid og sted for neste landsmøte

1645                Pause

1700                Valg av landsstyre, kontrollutvalg, revisor og valgkomité

1745                Offisiell avslutning      

1800                Slutt

1900                Velkomstdrink

1930                Middag

Søndag 18. oktober

1000-1300      Kulturelt program med enkel lunsj


Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform