Aktiviteter

Landsmøte 2020

Den 23. mars 1962 ble Helsingforsavtalen, det nordiske samarbeidets "grunnlov", inngått. Nordens dag den 23. mars er med andre ord hele Nordens grunnlovsdag! Med Helsingforsavtalens artikkel 8 er alle de nordiske landene forpliktet til at alle elever skal få undervisning om Nordens språk, kultur og samfunn. Foreningen Norden oppfordrer barnehager, skoler og bibliotek til å bruke Nordens dag til nettopp dette dette!

På grunn av situasjonen med fare for Corona-smitte, ble det holdt ekstraordinært landsstyremøte fredag 13. mars.

Landsstyret besluttet å utsette landsmøtet på Sundvollen 16. - 18. oktober 2020. I slutten av juni (innen 23. juni) vil det bli gjort en ny vurdering om landsmøtet vil kunne gjennomføres høsten 2020. Dersom landsmøtet vil kunne gjennomføres høsten 2020, vil det komme informasjon om nye frister for gjennomføring av årsmøter og valg av delegater, innsending av saker og påmelding til landsmøtet m.m.  

Beslutningene er tatt i samråd med kontrollutvalget.

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform