Aktiviteter

Norden i undervisningen

Vi tilbyr et bredt utvalg av undervisningsmateriell. Se oversikten her!

For bestilling av materiell, fyll ut bestillingsskjema her

Foreningen Nordens medlemsskoler kan bestille gratis-materiell uten ekstra kostnad.

På Foreningen Nordens digitale undervisningsportal nordeniskolen.org finner du også en mengde tekster, filmer, spill, undervisningsopplegg m.m. Portalen er gratis å bruke.

«Bli kjent med Norden» er et undervisningshefte om Nordens felles historie og språk. Her møter vi blant annet Dronning Margrete, som samlet hele Norden til ett rike på 1300-tallet. Vi sammenlikner også de skandinaviske språkene og lærer andre fakta om Norden. Heftet avslutter med oppgaver for elevene. "Bli kjent med Norden" er laget av Foreningen Norden, og er ment som et supplement til undervisningen om Norden i grunnskolen. Oppdatert utgave fra 2018.

Passer for mellomtrinn, men brukes også i ungdomsskolen.

Bestill klassesett (35 hefter + 1 plakat). Gratis for medlemsskoler.

Fargeleggingsark med Dronning Margrete.

Last ned og skriv ut gratis her:

Voksen-Margrete, Kalmar slott, Baby-Margrete

Nordenpass med klistremerker er lite hefte utformet som et pass med geografiske illustrasjoner av Nordens land og selvstyrende områder. Klistremerkene kan brukes som «stempler» i passet og limes inn når elevene har lært om de forskjellige landene og områdene, eller på andre måter.

Bestill klassesett (35 pass+klistremerker). Gratis for medlemsskoler.

Pynt opp med Nordens dag-plakaten i forbindelse med Nordens dag 23. mars!

Bruk Nordens dag 23. mars til å markere det nordiske samarbeidet, feire gode naboskap eller fylle skoleundervisningen med Norden-aktiviteter. Plakaten er i størrelse A1.

Bestill ønsket antall. Gratis for medlemsskoler.

Bruk skandinavisk! Plakat og brosjyre med fakta om det nordiske språkfellesskapet og et lite nabospråk-kryssord. For mellom- og ungdomstrinn og videregående skole. Produktet er forbeholdt skole- og bibliotekmedlemmer.

Bestill klassesett (35 brosjyrer + 1 plakat). Gratis for medlemsskoler.

Kart over Norden

Bestill ønsket antall. Gratis for medlemsskoler.

Handbok i nabospråkundervisning er Språkrådets samling av fagartikler, litterære tekster og ferdige undervisningsopplegg for bruk i ungdomsskolen og VGS.

NB! Én gratis bok pr medlemsskole.

Handbok i nabospråkundervisning kan også lastes ned gratis her

Boksingelen NORDISK NU 2018 inneholder nyskrevne tekster fra sju unge, nordiske forfattere.

Tekstene er korte og  i original språkdrakt (den islandske er oversatt), og egner seg til å gi elever et møte med dansk og svensk språk og ny nordisk litteratur. Forfatterne: Maja Lee Langvad, Johanna Holmström, Atli Sigþórsson, Gunnar Ardelius, Therese Bohman, Kristina Leganger Iversen og Nils Henrik Smith.

Utgitt av Flamme forlag i samarbeid med Norsk litteraturfestival og Foreningen Norden.

Bestill klassesett (35 eks) OBS: Forbeholdt Foreningen Nordens skolemedlemmer.

Forbundsstaten Norden - undervisningsopplegg er et oppgavesett for å sette seg inn i og diskutere hva Gunnar Wetterberg ser for seg i en nordisk forbundsstat. Passer for videregående opplæring.

Utgangspunktet for oppgavene, boken Förbundsstaten Norden av Gunnar Wetterberg, var Nordisk råd ogministerråds årbok i 2010 og kan lastes ned gratis her

Mustafas kiosk av Jakob Martin Strid, innlest til lydbok (DVD) av Poul Dissing på dansk. Til hvert elleville og morsomme dikt er det laget små animasjonsfilmer. Oppgavesett følger med.

Passer for 1.- 7. trinn og alle andre barn fra 5 - 105 år.

Pris: kr 75,-

Gummi-Tarzan av Ole Lund Kirkegaard, innlest til lydbok (CD) av Peter Frödin på dansk. Den moderne danske barnebokklassikeren av Ole Lund Kirkegaard. Velegnet for mellomtrinn, oppgavesett følger med.

Pris: kr 75,-

Levende Historie: Unionsoppløsningen. Magasinet Levende histories temabilag om unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige 1905.

Pris: kr 25,-

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform