Aktiviteter

Nordens dag

23. mars markeres Nordens dag hvert år, og er med andre ord hele Nordens grunnlovsdag! Men vet du hvorfor man feirer Nordens dag?

I 1962 fikk Norden en fremsynt avtale som regulerer det offisielle nordiske samarbeidet, som la, og fortsatt legger, grunnen for en vesentlig del av vår kontakt med nabolandene i dag. Den 23. mars er derfor døpt Nordens dag, for å markere inngåelsen av Helsingforsavtalen. Foreningen Norden feirer denne dagen hvert år, og vi oppfordrer alle kommuner til å flagge med nordiske flagg for Nordens dag.


Helsingforsavtalen
 er en avtale som alle innbyggere i Norden har stor glede og nytte av, kanskje uten å vite det selv. Avtalen sikrer blant annet tilgang til høyere utdanning og tilgang til sosiale goder, ved opphold i et annet nordisk land. Ifølge Helsingforsavtalen skal borgere fra øvrige nordiske land behandles likt med landets egne borgere, ved utforming av lover og regler.

Ikke minst har vi stor glede av det fellesnordiske arbeidsmarkedet, som ifølge avtalen skal bevares og videreutvikles. Regjeringene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige er også enige om at undervisningen i skolen skal omfatte kunnskap om språk, kultur og alminnelige samfunnsforhold i øvrige nordiske land.

Det er med andre ord mange gode grunner til å heise flagget og feire Nordens dag!

Hvert år flagger Stortinget med de nordiske flaggene på Norden dag.

Se video fra 2021:

Norden er viktigere enn noen gang! En samtale mellom Foreningen Nordens styreleder, Tone Wilhelmsen Trøen, Danmarks ambassadør, Jarl Frijs-Madsen, Finlands ambassadør, Mikael Antell, Islands ambassadør, Ingibjörg Davíðsdóttir og Sveriges ambassadør, Cecilia Björner. Samtalen ledes av Magnus Takvam.

Hør radiodebatten fra 2022:

I anledning Nordens dag 2022 ble "Nordisk samhold i en usikker tid" sendt på radio, i Debatt i P2. En spennende samtale på Akershus festning - mellom Danmarks ambassadør Louise Bang Jespersen, Finlands ambassadør Mikael Antell, Sveriges ambassadør Cecilia Björner, nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim og Foreningen Nordens styreleder Tone Wilhelmsen Trøen, ledet av moderator Hilde Sandvik.


Se også viktig paneldebatt fra Nordens dag 2023 her!

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform