Aktiviteter

Nordisk litteraturuke

I november hvert år inviterer Foreningen Norden skoler, bibliotek, barnehager, lokallag og andre institusjoner i hele Norden til Nordisk litteraturuke.

Ved morgengry og i skumringstimen samler vi over 2000 medarrangører og tusenvis av barn og voksne for å tenne levende lys og lese høyt fra utvalgt nordisk litteratur – til samme tid, over hele Norden! Dette er grunnlaget for en uke fylt med nordisk litteratur og videreføring av en rik fortellertradisjon.

Det er enkelt - og gratis - å delta.

Hvert år velges et nytt tema og nye utdrag fra relatert nordisk litteratur. Tidligere har vi blant annet tatt for oss ‘Det magiske Norden’, ‘Mangfold i Norden’ og ‘Troll i Norden’. Barn og voksne har samlet seg for å lytte til utdrag fra svenske Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta, finske Johan Ludvig Runebergs sagn, islandske Arnaldur Indriðasons krim Grafarþögn og danske Jakob Martin Strids Mustafas Kiosk.

Tidspunkt: Uke 46 hvert år (midten av november).

Mandagen kaller vi Den store høytlesningsdagen - når mange av arrangørene holder høytlesningsstund.

For mer informasjon om årets Nordisk litteraturuke, besøk nordisklitteratur.org

«Vi har hatt Morgengry fleire år, og elevane set stor pris på stundene. Spanande med nordiske forfattarar; enkelte er kjende, men for oss har det alltid vore nokre heilt nye namn. Bra!»

Nordisk litteraturukes hovedarrangementer

Morgengry

Høytlesning for barn og unge om morgenen (kl, 09.00)

Skoler, skolebibliotek og klasser deltar gjerne ved Morgengry, med stemningsfull samlingsstund med levende lys og høytlesning av årets tekster for barn og ungdom.

Skumringstime

Høytlesning for unge og voksne på kvelden (kl. 19.00)

Bibliotek og lokallag holder gjerne arrangement i Skumringstimen. Unge og voksne fra lokalmiljøet inviteres til høytlesning av årets tekster for ungdom og voksne på kvelden.

«Det er første gang skolen deltar i Nordisk litteraturkuke, men det er noe vi garantert vil fortsette med. Setter Norden, vårt fellesskap, verdigrunnlag OG lesing/litteratur på dagsorden!»

Arrangører: Hvordan delta?

www.nordisklitteratur.org finnes informasjon om årets tema og litteratur, nedlastbare tekstutdrag og idékatalog for aktiviteter. Noen skoler og bibliotek holder seg til den enkle grunnideen og tenner lys og leser høyt fra årets tekster. Andre utvider lesestunden med annen nordisk litteratur og undervisning om Norden, arrangerer leker, quiz og spill, inviterer til forfattermøter, utstilling og konsert, foredrag og diskusjon over årets tema. Det er opp til hver enkelt arrangør.

Passer ikke hovedtidspunktene (kl. 09.00 og 19.00) eller årets tekstutvalg, er det selvsagt åpent for å finne tider og litteratur som passer bedre.

Meld din skole, ditt bibliotek eller lokallag på til årets litteraturuke her!

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform