Aktiviteter

Nordjobb

Nordjobb arbeider for å øke mobiliteten mellom de nordiske landene og for å forbedre språkkunnskaper og kulturforståelse i Norden.

Nordjobb har siden 1985 gitt unge mellom 18 og 30 år muligheten til å oppleve et nordisk land ved å formidle jobb, bistå med losji og tilby et gratis kulturprogram for deltakerne. Nordjobb gir nordjobbere og arbeidsgivere mulighet for å bidra til et fleksibelt, samlet nordisk arbeidsmarked.

Gjennom Nordjobb kan du få en annerledes høst og vinter. 
Nytt sted og ny jobb bringer med seg nye opplevelser, nye nordiske venner og muligheten til å plukke opp deler av et annet nordisk språk. I tillegg får du verdifull arbeidserfaring. Et utenlandsopphold tar seg bra ut på CV-en og kan gi deg et positivt fortrinn i fremtidig jobbsøking. Tilbudet er gratis og finansieres av Nordisk ministerråd.

For å kunne benytte Nordjobbs tilbud må du være mellom 18 og 30 år og kunne beherske norsk, svensk eller dansk. 

Det er mulig å søke hele året, men husk at de beste jobbene går først og at det derfor lønner seg å legge inn CV-en din så tidlig som mulig.

Klikk deg inn på www.nordjobb.org for mer informasjon og start forberedelsene og søknadsskrivingen allerede i dag!OBS! Mange land krever at søknadsskjemaet er komplett utfylt for å vurdere kandidater – sørg for å fylle ut alle felter.

Stillingsannonser legges ut fortløpende både på www.nordjobb.org og på Nordjobbs facebookside – følg med!

Kontakt Nordjobb på telefon +45 52 82 07 52 eller norge@nordjobb.no

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform