Aktiviteter

Velkommen til kursdag i Nordens hus!

Foreningen Norden inviterer til kursdag i foreningens lokaler på Abbediengen i Oslo lørdag 14. september. Kurset retter seg fortrinnsvis mot nye tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å engasjere seg mer i foreningen.

Programmet vil ta for seg lokal nordenvirksomhet, lokallagsdrift og hvordan fremme «nordensaken» lokalt. Deltagelse er gratis og inkluderer lunsj og middag, men ikke overnatting og reisekostnader. Det kan søkes om reisestøtte til deltagere med lang reisevei.

For å sikre plasser til flest mulig lokallag og medlemmer, kan hvert lokallag i utgangspunktet sende to deltagere. Er det flere i et lag som ønsker å delta, settes disse på venteliste og vil kunne delta dersom det er plasser ledig.

Påmelding innen 18. august til foreningen@norden.no med navn og kontaktopplysninger, samt informasjon om eventuelle dietter og spesielle behov.

Tid: Lørdag 14. september, kl. 12.00 – 18.00
Sted: Abbediengen hovedgård, Oslo
Kapasitet: 40 deltagere

Program (med forbehold om mindre endringer)

1200 Lunsj

1245 Velkommen og gjennomgang av dagens program ved organisasjonsrådgiver Rune Carlsson

Hilsen fra landsstyret

1300 Ekstern innleder

1330 Nordisk litteraturuke 2019 og skolevirksomhet ved rådgiver Heidi Lønne Grønseth

1345 Pause

1400 Hypersys medlemssystemet og lokallagsdrift

1445 Pause

1500 Gruppearbeid erfaringsutveksling

1545 Kaffepaue

1600 Foreningen Norden 100 år

1645 Oppsummering generalsekretær Espen Stedje

1700 Middag.

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform