Åland 100 år

På självstyrelsedagen den 9. juni feirer Åland sitt 100-årsjubileum.

I 1809 ble Åland og Finland avstått fra Sverige til Russland. Da Finland ble selvstendig i 1917 ønsket Åland en gjenforening med Sverige. Folkeforbundet besluttet imidlertid i 1921 at Åland skulle bli forbli en autonom del av Finland, til tross for at 96,2 % av den voksne befolkningen hadde underskrevet et opprop om å bli en del av Sverige.

Bli medlem!

Åland ble garantert retten til å bruke det svenske språket og avtaler om fortsatt å være et demilitarisert og nøytralt område.

 

Det selvstyrte Ålands Lagting kom sammen for første gang 9. juni 1922, og derfor feires selvstyredagen på denne dagen.

Gratulerer!

Ålands flagg

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv