Angrepet på Ukraina er et angrep på nordiske verdier

Tydelige verdier som frihet og demokrati forener oss i Norden. Derfor står vi nå sterkt samlet, med en felles front, i fordømmelsen av krigen og i solidaritet med det ukrainske folk, sier nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Tvinnereim deltok nylig på Nordisk råds årlige temasesjon i Malmö.  Årets aktualitetsdebatt handlet om den russiske invasjonen i Ukraina, en krig som går «rett i hjertet» for det vi står for som mennesker i Norden, sier Tvinnereim.

– Det som forener oss i Norden, det er våre veldig tydelige verdier. Disse handler om menneskerettigheter, demokrati, frihet, nasjonal selvstendighet og rettsstatsprinsipper. Jeg tror vi alle opplever at angrepet på Ukraina er et angrep på disse verdiene.
Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden, nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim, og Arne Opperud, kommandant på Akershus festning. Her på Akershus slott i anledning Nordens dag 2022. Foto: Tore Skaar

Alle de nordiske landene bidrar nå med humanitær assistanse til Ukraina og til Ukrainas naboland. Når ukrainerne kjemper for sin skjebne og frihet, kjemper de ikke alene.

Krigen har ført til et taktskifte i det nordiske samarbeidet, sa Tvinnereim i sitt innlegg på Nordisk råds sesjon.

– På kort tid har vi tatt beslutninger om å fravike vår praksis for eksport av forsvarsmateriell for å kunne hjelpe Ukraina. Sammen donerer vi nå våpen og beskyttelsesmateriell slik at Ukraina kan forsvare seg.  

Rett i hjertet på det vi står for

I år deltok også den ukrainske ambassadøren Yurii Onischenko og den baltiske regionforsamling Nordisk råds sesjon.

– Her står vi sammen skulder ved skulder. Vi er små land i verden, men med grunnleggende verdier som forener oss. I disse tider er det viktigere enn noensinne å utgjøre en front, og gjøre våre verdier tydelige i global sammenheng, sier Tvinnereim til Foreningen Norden.

Det er Foreningen Nordens erfaring at det er mange som nå innser betydningen av noe vi kanskje har tatt for gitt. Først kom pandemien og utfordret det nordiske samarbeidet, blant annet fordi det vanskelig å reise over grensene. Da var det var mange innbyggere i Norden som innså at det ikke er en selvfølge med mobilitet og samarbeid, at det nordiske samarbeidet ikke kan tas for gitt. Tvinnereim bekrefter;

– Og så kommer Ukrainakrisen, som virkelig går rett i hjertet på det vi står for som mennesker i Norden, det vi har vokst opp med og det vi har bygget samholdet vårt på. Da ser vi at det nordiske samarbeidet faktisk ikke bare er viktig, det er kritisk. Det nordiske samarbeidet har av og til blitt beskyldt for å være mer vakre festtaler enn noe annet. Men innholdet i det som er festtaler i fredstid, det ser vi nå at er kritisk i krigstid!

Tone Trøen, styreleder i Foreningen Norden og nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereiem under debatten om "Nordisk samhold i en usikker tid" på Nordens dag. Debattleder var Hilde Sandvik. Foto: Tore Skaar

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv