– Dette er fredsbevarende arbeid

Nyvalgt styreleder: Det lokale engasjementet og medlemmene er hjertet i foreningen.

Foto: Johnny Hyunh

Foreningen Norden jobber for et bedre samarbeid i Norden. Bli med du også!

En regnvåt novemberdag tar Tone Wilhelmsen Trøen en pause fra Stortinget og rusler over til en kafé på hjørnet. Stortingspresidenten er nylig valgt som styreleder for Foreningen Norden. Hun setter seg ned ved bord (med god avstand til alle rundt, selvfølgelig).

– Ja, hvordan er det å være fersk styreleder i Foreningen Norden?

Tone ler. – Først og fremst er jeg veldig nysgjerrig. Jeg syntes det er flott å få være en del av en stor forening med så mange lokalavdelinger. Det er stort folkelig engasjement, over hele landet og i mange kommuner. Det synes jeg er veldig tiltalende.  

Hun forteller at hun gleder seg til å bli bedre kjent med foreningen og det lokale engasjementet.  

– Det er alltid veldig hyggelig å tilhøre til en forening hvor alle jobber for det samme og på ulike måter. Det gjør det veldig spennende! Noen har satset på litteratur, mens andre jobber for færre grensehindre og mer mobilitet. Noen er opptatt av en felles medieoffentlighet. Alle disse sidene ved Norden er viktige.  

Trøen liker at drivkraften kan variere fra person til person. Det gjør at man i foreningen kan engasjere seg i ulike aktuelle problemstillinger. – Det som er viktig, er evnen til å sette ord på både det som utfordrer, men også det som styrker det nordiske samarbeidet, tilføyer hun.  

Foto: Johnny Hyunh

Fjernsynsteater på tirsdag

Tone forteller at hun som barn hadde en sterk tilknytning til Norden gjennom kulturen. Hun husker Fjernsynsteateret hver tirsdag, hvor finske, danske og svenske produksjoner var inkludert. Hun satte også pris på tilgangen til SVT som den eneste kanalen i tillegg til NRK. I dag har mediemangfoldet endret seg i Norge og blitt mye større. Nabolandenes kultur er ikke lenger nødvendigvis dominerende. Likevel mener Tone at alle har et forhold til Norden.

– Hos noen ligger det nok mer latent, andre er mer bevisst. Når vi kjenner etter, føler nok de fleste tilhørighet til denne delen av verden hvor vi har så mye felles. Samtidig har vi vært gjennom nasjonalistiske brytningstider, og vi er veldig stolte av nasjonen vår, men vi er også bevisst på at vi tilhører noe større.  

– Gjelder dette de yngre generasjonene også?

– Ja det tror jeg, men de har nok også en mye større horisont. Likevel ser vi at mange unge ser til nabolandene, både for å studere, men også for kulturopplevelser. Jeg tror ikke unge er opptatt av landegrenser. De drar dit hvor de finner sine interesser.  

Nye stemmer

Trøen har troen på mangfold i medlemsorganisasjonen og forteller at det er viktig med ulike former for interesser innenfor det nordiske samarbeidet.  

– Samtidig er foreningen vår over 100 år, og det er nødvendig å få inn den yngre generasjonen. I årene fremover blir all satsing på det unge nordiske arbeidet og samarbeidet viktig. I likhet med alle medlemsorganisasjoner må vi være relevante for våre medlemmer, og da må vi også være relevante for de yngre medlemmene.  

– Hva bør vi satse på for å engasjere unge i dag?

– Alt det som forener oss i Norden, er viktig å underbygge. Er du ung i dag, ønsker du deg alle de mulighetene Norden kan by på. Da er det viktig at det er mulighet for å studere, flytte og reise. Vi er en betydelig befolkning når vi står sammen, og det gir muligheter.

– Om du for eksempel skal skrive hovedoppgave om nordiske spørsmål, må du ha kontakt med alle nordiske land. Skal du forske på en medisin for en liten gruppe, trenger du også hele den nordiske befolkningen som grunnlag. Det er viktig at vi ikke tar hverandre for gitt. Det er det lett å gjøre i et gammelt forhold, så det er viktig å huske på at vi må pleie forholdet mellom de nordiske landene og folkene.  

Fredsbevarende arbeid

Vi står midt i en global krise. Noen sier at det nordiske samarbeidet aldri har vært bedre, andre mener samarbeidet har kollapset helt. Hvordan ser du på det nordiske samarbeidet?

– Jeg er ingen ekspert, og det er sikkert ulike oppfatninger avhengig av hva man jobber med og hvilke deler av samarbeidet man møter hver dag. Som stortingsrepresentant opplever jeg at det nordiske samarbeidet er godt, at vi evner å bygge både allianser og relasjoner mellom parlamentarikere fra hele Norden. Det tenker jeg er utrolig viktig.  

– Noen ganger undervurder man betydningen av at folk kjenner hverandre og at man gjennom å kjenne hverandre, får gjensidig respekt. Det gjelder på alle områder. I litt svulstige ordelag kan man si at dette er fredsbevarende arbeid, og vår region har vært preget av fred. Mye av det handler om at man snakker sammen og kjenner hverandre. Likevel er dette noe vi aldri må ta for gitt.  

Stengte grenser

– Sverige har fått mye kritikk i norske medier for håndertingen av pandemien. Hvilken effekt har pandemien og stengte grenser på den folkelige relasjonen?

– Jeg tror det har en del utfordringer, det er det ingen tvil om. Vi har sett eksempler på at vi begynner å skule på og mistenkeliggjøre hverandre. Det er veldig uheldig. Det berør nok særlig de som bor langs grensene, forteller Tone.  

– Som sykepleier har jeg veldig respekt for de helsemessige sidene ved tiltakene. Vi må alle gi veldig mye nå for å komme oss gjennom pandemien. Men dette er utfordrende og jeg er nok enig med dem som sier at det vil ta litt tid før vi er tilbake til der vi var før korona.  

- Kan pandemien fungere som en vekkerklokke?

– Ja, kanskje som en alarm som minner oss på at vi ikke må ta Norden for gitt. Jeg tenker også at det skaper stor motivasjon til å jobbe hardere for Norden, når pandemien er over.

Det nordiske samarbeidet er litt som et forhold, ikke sant, det er først når det begynner å skurre eller tar slutt, at vi virkelig skjønner hva vi har. Nå når vi ikke har den samme tilgangen til hverandre som vanlig, er det mange av oss som savner det og føler at vi har mistet noe vi har tatt for gitt.  

En forening for alle

– Helt til sist Tone, hvem bør melde seg inn i Foreningen Norden?

– Foreningen Norden passer for absolutt alle. Jeg ønsker folk fra alle aldre velkommen. I etterkant av pandemien hadde det vært veldig spennende om folk tenkte: Nå må vi stå sammen for det nordiske samarbeidet! Det kan man gjøre gjennom Foreningen Norden. Det er flott med en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for felles mål og hvor det er medlemmene som former foreningen, avslutter Tone.

Vil du være med å støtte det nordiske samarbeidet? Les mer her

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv