Dyrere å bygge opp samfølelse enn å vedlikeholde

Regjeringssamarbeidet i Norden foreslår å kutte innen utdannings- og kultursektoren i Nordisk ministerråd. - Er det noe våre fellesnordiske budsjetter burde brukes til, er det å styrke identitet og samfølelse til mennesker i Norden, skriver Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden. Nå er det opp til parlamentarikerne å gjøre noe, de skal vedta de fellesnordiske budsjettene i høst.

Dyrere å bygge opp samfølelse enn å vedlikeholde

Kultur, språk og historie vil alltid være sentrale temaer for Foreningen Norden og det nordiske samarbeidet. Dette skaper samfølelse og identitet. Derfor er det så viktig at det nordiske perspektivet er til stede i skolen og kulturlivet. Det er dette som danner grunnlaget for alle andre former for nordisk samarbeid.  

Bli medlem

I over et år har det vært svært begrensede muligheter for personlige møter over grensene. Unge mennesker har ikke hatt mulighet til å reise på sommerleir, skoleutveksling eller Nordjobb til et naboland. I de viktige formative ungdomsårene kan en slik reise være viktig for å skape forståelse for hva vi har felles i Norden og for å oppleve en samfølelse med andre unge nordboere. Pandemien fratar unge mennesker muligheten til en nordisk opplevelse, men nå vil også regjeringene i Norden frata ungdom nordiske erfaringer og opplevelser.  

Det er uforståelig at regjeringssamarbeidet i Norden kutter innen utdannings- og kultursektoren i Nordisk ministerråd. Er det noe våre fellesnordiske budsjetter burde brukes til, er det nettopp å styrke identitet og samfølelse til mennesker i Norden. Det skaper grunnlaget for et tett og godt samarbeid innen alle andre samfunnsområder og er en forutsetning for å oppnå statsministrenes visjon om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030.  

Ja, vi forstår at man må effektivisere og prioritere. Men det fellesnordiske budsjettet har blitt halvert fra 1995 til 2019. Nedprioriteringene av kultur, språk og mobilitet virker kortsiktige. Det vil koste mer å bygge opp forståelse og tillit enn å vedlikeholde.

En lang rekke prosjekter er foreslått redusert eller strøket fra budsjettene. Det betyr redusert støtte til blant annet Nordisk litteraturuke, Nordjobb og kurs i nabolandskunnskap for lærere.  

Nå er det opp til parlamentarikerne å gjøre noe, de skal nemlig vedta de fellesnordiske budsjettene i høst.  

Samfølelsen mellom mennesker i Norden og den nordiske identiteten gjør det både naturlig og enklere å samarbeide. Vi kan ikke hverken ta samfølelsen eller identiteten for gitt. Den må pleies og utvikles.  

Espen Stedje

generalsekretær

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv