En felles nordisk medieoffentlighet

Kjennskap til hverandres kultur og språk er forutsetningen for å realisere Norden som verdens mest integrerte region i 2030. Til tross for at passfrihet og felles studie- og arbeidsmarked har gjort mye for å viske ut de fysiske grensene, står fortsatt de usynlige igjen.

Ulike lover, regelverk og byråkratiske strukturer utgjør et av de største hindrene for det nordiske samarbeidet. Usynlige grenser som opphavsrett og geoblokking hindrer utviklingen av en felles medieoffentlighet, og i forlengelse forhindrer det nordboere å bli kjent og ta del i hverandres kulturer.  

Geoblokkering betyr at for eksempel et TV-program er allment tilgjengelig i et land, men utilgjengelig i et annet. Vi lever i en digital tid hvor verden i teorien kun er et tastetrykk unna. På grunn av geoblokkering må du derimot i praksis fysisk krysse en landegrense for å få tilgang til for eksempel innhold fra strømmetjenester. For eksempel geoblokkerer svenske SVT og finske YLE rundt 40% av alt sitt innhold. Dette skaper en kunstig og unødvendig avstand mellom befolkningen i Norden, hvor en felles medieoffentlighet burde være en selvfølge.  

Foreningen Norden oppfordrer de nordiske regjeringer til å legge til rette for en nordisk medieoffentlighet. Vi oppfordrer til to konkrete tiltak:  

1. Offentlige statsmedier avskaffer geoblokkeringer i Norden.  

2. Sikre Norden som ett opphavsrettslig område.  

På kort sikt oppfordrer vi statsfinansierte medier til umiddelbart å gjøre alt innhold tilgjengelig for hele Norden. Videre oppfordrer vi regjeringene til å inngå avtaler som sikrer Norden som ett felles opphavsområde. Dette vil ikke bare styrke strømmen av kultur på tvers av grensene, det vil også gi medieindustrien tilgang til et marked med 27 millioner forbrukere.

Resolusjonen er vedtatt på Foreningen Nordens landsmøte 17. oktober 2020

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv