- En historisk sjanse

Jubileumsåret 2019 gir oss en mulighet til å forstå vår felles fortid og å gi en retning til det videre samarbeidet, skriver styreleder Rune Mørck Wergeland.

Det kan kanskje høres ut som en vågal påstand, men opprettelsen av Foreningen Norden i 1919 danner selve grunnlaget for det Norden som vi lever i i dag. For selv om de nordiske landene i dag topper alle rangeringer om lykke, likestilling og levestandard, er vi fortsatt avhengig av hverandre. Det er Norden som danner grunnlaget for vår felles velferd og trygghet. 


Og mye av dette hadde ikke vært mulig uten Foreningene Norden. I de 100 årene som har gått siden Edvard Munch, Fridtjof Nansen og hundrevis av andre fant sammen og stiftet en forening som skulle styrke samarbeidet mellom folk, har vi vært både en kulturbærer og en politisk pådriver.   

Vi har oppnådd passfrihet og fellesnordisk arbeidsmarked. Foreningene var fadder til opprettelsen av Nordisk råd, som gav oss en felles politisk plattform. Og minst like viktig: Hundretusener har knyttet vennskapsbånd på tvers av landegrensene i vår regi. 


Dette er historier som tåler å gjenfortelles. Men det er heller ingen grunn tilå hvile på de berømte laurbærene. Foreningens 100-årsjubileum vil bli markert behørig på flere arenaer. Vi skal også sørge for at Norden og det nordiske samarbeidetblir enda mer synlig i samfunnet vårt.

  

I en usikker verden tar Foreningen Norden til orde for at folk skal finne sammen. Det er en dyd av nødvendighet. På denne måten sørger vi også for at alle som bor her, er bedre rustet: Vi trenger bedre og grønnere transportløsninger, færre hindringer for arbeidstakere og bedrifter, et felles forsvar som kan gi oss trygghet på tvers av landegrensene og et styrket språkfellesskap som sikrer oss alle en større hjemmearena.  

 

Jubileumsåret gir oss en mulighet til å forstå vår felles fortid og å gi en retning til det videre samarbeidet. Bli med på feiringen!