Eriksen Søreide til Foreningen Norden-arrangement under Arendalsuka

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide samtaler med de nordiske ambassadørene på Foreningen Nordens arrangement under Arendalsuka.

Nordens små stater står igjen i spennet mellom stormaktenes interesser slik vi har gjort flere ganger opp igjennom historien. Vi opplever i dag at etterkrigstidens verdensorden er i endring, og at verdier som har ligget til grunn for det internasjonale samarbeidet utfordres på flere hold. Kan et styrket samarbeid mellom Norden og Tyskland lede an i den videre utviklingen av de liberale demokratiene i Europa? 

Hvilken betydning vil Norden og Tyskland få for de nordiske land etter Brexit? Vil en styrket nordisk-tysk allianse kunne føre de nordiske landene tettere sammen?

 

Foreningen Norden inviterer til en utenrikspolitisk samtale mellom utenriksminister Ine Eriksen Søreide og de nordiske lands ambassadører til Norge. Du møter dessuten NRKs korrespondent i Tyskland, Guri Norstrøm, som gir oss et blikk på Norden sett fra Berlin.


Arrangement: Norden og Tyskland – våre viktigste partnerskap for fremtiden?

Tid: Mandag 13. august 2018, kl. 14.30 - 15.30

Sted: Symposium restaurant, Kirkegaten 1, Arendal

Deltagere:
De nordiske lands ambassadører til Norge:                  
Jarl Frijs-Madsen (DK), Erik Lundberg (FI), Hermann Ingólfsson (IS), Axel Wernhoff (SE)           
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
NRKs korrespondent i Berlin Guri Norstrøm
Moderator: Nestleder Foreningen Norden og redaktør Broen.xyz Hilde Sandvik

Foreningen Norden er også medarrangør på arrangementet Er Parisavtalen og kan Norden lede an? 15. august.