Feiring av Nordens grunnlov

På Nordens dag feirer vi inngåelse av Helsingforsavtalen, hele Nordens grunnlov. I 2022 er denne avtalen 60 år!

I 1962 fikk Norden en fremsynt avtale som regulerer det offisielle nordiske samarbeidet og som legger grunnen for en vesentlig del av vår kontakt med nabolandene i dag. Den 23. mars er derfor utsett til Nordens dag for å markere inngåelsen av Helsingforsavtalen.

Foreningen Norden inviterer alle grunnskoler til å markere dagen med heiste flagg og Norden-aktiviteter for barn og unge. Husk å legge Nordens dag inn i planene for mars! Nordens dag markerer dagen de nordiske regjeringene skrev under Helsingforsavtalen.

Avtalen legger grunnlaget for det offisielle nordiske samarbeidet, og derfor kaller vi den Nordens grunnlov. Pynt gjerne opp med Nordens dag-plakaten! Gi elevene et Norden-pass! Alt sammen finner du her.


Helsingforsavtalen
er en avtale som alle innbyggere i Norden har stor glede og nytte av. Avtalen sikrer blant annet tilgang til høyere utdanning og tilgang til sosiale goder ved opphold i et annet nordisk land. Ifølge Helsingforsavtalen skal borgere i øvrige nordiske land behandles likt med landets egne borgere ved utforming av lover og regler.

Ikke minst har vi stor glede av det fellesnordiske arbeidsmarkedet, som ifølge avtalen skal bevares og videreutvikles. Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regjeringer er også enige om at undervisningen i skolen skal omfatte kunnskap om språk, kultur og alminnelige samfunnsforhold i øvrige nordiske land.

De nordiske flaggene kan du bestille her!

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv