Felles opptakssystem nå!

Det må gjøres lettere å studere i våre nordiske naboland. Styremedlem Foreningen Norden og stortingsrepresentant for Venstre, Jon Gunnes, og leder i Trondheim Liberale Studenter, Vebjørn Arff, argumenterer for et felles opptakssystem i et debattinnlegg publisert i avisa Khrono.

Et felles opptakssystem for nordiske universiteter vil kunne bidra positivt til regionen på flere ulike måter, blant annet gjennom økt integrering som vil være en direkte følge, sier Arff og Gunnes.

Et felles opptakssystem vil også kunne bidra til å øke forståelsen rundt de kulturelle likhetene og forskjellene som befinner seg mellom landene våre.

  

Felles opptakssystem – forstudentene og vårt nordiske felleskap

Et felles opptakssystem vil også øke studentenes egne muligheter og studier og jobb, og gjøre det lettere å navigere i et felles nordisk marked.

– Kort fortalt, så vil den samme godkjenningsprosessen gjøre det enkelt å studere i de forskjellige nordiske landene. Det vil være mulig å kombinere nordiske studieplasser, tar du en Bachelor i Norge innenfor logistikk, og Bacherlorgraden er like gyldig i alle de nordiske landene – så vil du kunne fortsette med Mastergrad hvor det passer deg, med enkelhet.

BLI MEDLEM I FORENINGEN NORDEN!

En annen positiv effekt av en slik ordning er dets bidrag til vedlikeholdelsen av de skandinaviske språkene, sier Arff of Gunnes. Er det lettere å studere i et annet nordisk land, så vil flere bruke nordiske språk i studier ogi forskning. Vi kan styrke språkfelleskapet vårt ved et felles nordisk opptakssystem.

– Og til deg som er student, vil det også være enklere å gå ut i et nordisk arbeidsmarked etter at du har studert iet nordisk land. Da har du gjort deg kjent med språket og du har et kontaktnett. Mulighetene blir mange flere enn i dag, sier Gunnes.

Nå er det opp til ny minister for høyere utdanning å ta tak.

– Vi vet ikke hvem dette blir enda, men vi vil kreve at vedkommende tar både initiativ og skikkelig tak i denne saken.Den er vinn-vinn for alle, viktig for nordiske studenter, og for vårt nordiske felleskap, avslutter Gunnes.

 

 

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv