– Forbundsstaten er verken ny eller radikal

I en tid med globale kriser må man styrke det internasjonale samarbeidet. Tiden er moden for å snakke om mulighetene for en nordisk forbundsstat, mener Freddy André Øvstegård (SV).

– Jeg er en veldig entusiastisk forsvarer av forbundsstatsideen. Det er en ekstra aktuell sak i disse tider. Da tenker jeg ikke nødvendigvis på korona, men at vi i dag står overfor flere globale kriser som krever internasjonalt samarbeid, sier Øvstegård.  

Burde kunne lykkes  

Gjennom historien har de nordiske landene kriget og okkupert hverandre, men også vært i unioner og er i dag hverandres nærmeste allierte. Freddy André Øvstegård (1994) er stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti og styremedlem i Foreningen Norden. Han mener tiden er moden for å snakke om en forbundsstat i Norden.  

– De nordiske landene har i stor grad like samfunnsmodeller. Er det et sted internasjonalt samarbeid burde kunne lykkes, så er det i Norden.

Demokratisering av makt  

Norge er en del av en rekke internasjonale avtaler. En forbundsstat vil gi et demokratisk styre av disse samarbeidene og på den måten flytte makten «nærmere hjem», utdyper Øvstegård.  

– Det gjør forbundsstaten til noe annerledes enn de organene som nå regulerer samarbeidet, for eksempel Nordisk råd hvor jeg sitter som representant. Jeg er riktignok folkevalgt til Stortinget, men jeg er ikke direkte valgt inn til Nordisk råd.  

Sikkerhet og beredskap  

Øvstegård ser økt demokrati som en fordel. I tillegg løfter han frem at Norge som nasjon på flere måter vil være tjent med en forbundsstat.  

– Sikkerhet og beredskap er eksempler på aktuelle områder som vil kunne styrke Norge og gitt oss en friere rolle i sikkerhetspolitikken. Koronakrisen er ett eksempel: Vi har ikke tilstrekkelig med utstyr og medisiner. Med et tettere nordisk samarbeid kunne vi i større grad vært selvforsynte i regionen. Krisen viser at vi er avhengig av hverandre.

Det kan virke som om høyresiden har hatt et politisk oppsving i Vesten med en påfølgende nasjonalisme, gjør dette det vanskeligere å realisere en forbundsstat – eller samarbeid overhodet?

– Det nordiske kan være godt motsvar på disse tendensene. Vi må ta folks frykt og misnøye over de negative effektene av globalisering på alvor, men de fleste er fortsatt enige om at vi trenger samarbeid. Norden kan være et eksempel på tett samarbeid mellom nasjoner med veldig like samfunnsmodeller. På den måten gir anti-globalisering en god mulighet til å fremme det nordiske alternativet.  

Vil finne en ny modell

Noen opplever at forbundsstaten truer en del nasjonalromantiske forestillinger som kongehus og nasjonaldag, er det grunn til det?  

– I en nordisk forbundsstat vil vi fortsatt sitte igjen med «det norske», «det svenske» og så videre. Vi vil fortatt feire og ta vare på vært enkelt land. Dette handler heller om å bygge noe nytt på toppen som kan være til fordel for alle, sier Øvstegård og fortsetter:

– Det er forståelig at det virker som en radikal tanke, men Norden har allerede mye felles historie med ulike former for forbund og samarbeid. Forbundsstat er egentlig verken nytt eller radikalt; det handler først og fremst om å finne en ny modell.  

Nordister må gripe muligheten

Kan den nordiske forbundsstaten bli en realitet?

– Ja, og det blir mulig bare vi snakker om det og utvikler nye muligheter og løsninger.  

Øvstegård har troen på at koronakrisen gir en unik mulighet til å fremskynde det nordiske samarbeidet.  

– Foreningen Norden – og andre nordister – må gripe muligheten til å sette det nordiske samarbeidet på agendaen. Det er høyst aktuelt og viktig at man skaper engasjement for det nordiske alternativet, avslutter Øvstegård.

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv