Foreningen Norden i møte med kulturdepartementet

Foreningen Nordens har vært i møte med Kulturdepartementet. Disse møtene gjennomføres for å sikre at våre medlemmers interesser blir ivaretatt og at viktige nordiske saker blir satt på dagsordenen. 

Tekst: Karen-Johanne Lien Arnesen

Kulturdepartementet ble i møtet representert ved statssekretær Odin Bohmann. Bohmann var tydelig interessert i å høre hva Foreningen Norden hadde å si om nordisk samarbeid og tok oss godt i mot. 

Blant annet var det stas å dele at vi har sett en økt interesse for Foreningen Norden og nordisk samarbeid. Noe som blant annet kan sees i vår medlemsøkning på 18% i 2021!

Hurra for nordisk samarbeid! Fra venstre: Nestleder i Foreningen Norden Sif Vik, Styreleder Tone Trøen, generalsekretær Espen Stedje, statssekretær Odin Bohmann og styremedlem Freddy Andre Øvstegård.

Dette er de viktigste sakene vi løftet frem: 

  • Vi understrektet viktigheten av at Norden og nordisk kultur, språk og samfunnsforhold må ha en tydelig plass i NRKs mandat. Derunder at dubbing av danske og svenske tv-produksjoner bør unngås
  • Den nye språkloven fører til at  kunnskap om dansk og svensk må styrkes. Vi mener det er viktig å se hvordan det kan bidras til økt språkforståelse. 
  • «§ 8 Skandinaviske språk: Alle har rett til å bruke svensk eller dansk i kontakt med offentlig organ. Offentlige organ kan svare på norsk.» Foreningen Norden vektlegger derfor at det skal være en en forventning at offentlige ansatte skal forstå dansk og svensk i den nye loven.

I tillegg kritiserer Foreningen Norden Nordisk ministerråds nedprioritering av kultur og generell reduksjon av det fellesnordiske budsjettet. Det er et mål at Norden skal bli verdens best integrerte og bærekraftige region innen 2030, for å nå dette må strategien justeres.

Bohmann tar med seg våre saker videre og vi takker for et hyggelig og viktig møte. 

Selv er Bohmann fra Skien og har bakgrunn som lokalpolitiker derfra. Han kjenner godt til Foreningen Nordens virksomhet i området og ønsker Foreningen Norden hjertelig velkommen dit i forbindelse med vårt landsmøte i oktober.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv