Foreningen Norden i møte med nordisk samarbeidsminister

Det er viktig å ha dialog med regjeringen, og at vi har en felles vilje til å styrke det nordiske samarbeidet.

I alle nordiske regjeringer er det til enhver tid en statsråd som har ansvaret for nordisk samarbeid, samt koordinere dette internt i regjeringen. I den nye norske regjeringen er dette Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Foreningen Norden jobber for et tettere og mer forpliktende nordisk samarbeid, og det er derfor viktig å knytte kontakt med den nye statsråden. Generalsekretær Espen Stedje og styreleder Tone Trøen avtalte nylig et møte med Tvinnereim, der mulighetene for å styrke nordisk samarbeid skulle diskuteres.

- Det er viktig for oss å ha dialog med regjeringen. Foreningen Norden er ikke nødvendigvis enig i alle prioriteringer som regjeringene gjør, men vi har uansett en felles vilje til å styrke det nordiske samarbeidet, sier generalsekretær Stedje.

Anne Beathe Tvinnereim er ansvarlig for nordisk samarbeid, og å koordinere samarbeidet internt i regjeringen.

Kritiserte Nordisk Ministerråds kutt i nordiske budsjetter

Under møtet rettet Foreningen Norden kritikk mot Nordisk Ministerråd, som er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Ministerrådet vedtok først å kutte i nordiske budsjetter i 2022. Etter voldsomt sterke protester fra mange hold, snudde Nordisk Ministerråd, og prosjektene som er reddet i 2022 er blant annet undervisningsprosjekter, sesongjobber i Norden for unge og Nordisk litteraturuke. Etter forhandlinger i Nordisk råd (som består av nordiske parlamentarikere) ble det enighet om de fellesnordiske budsjettene. MEN, ministerrådet signaliserer at dette var et engangstilfelle, og at planen om å redusere midler til utdanning, kultur og mobilitet i Norden ligger fast fra 2023. Tvinnnereim noterte seg kritikken. Foreningen Norden håper på god dialog under nye forhandlinger til neste år. Budsjettene til kultur, utdanning og mobilitet er nettopp det som utgjør grunnlaget for alt annet nordisk samarbeid. Alt begynner med språk, utdanning og kultur.


2022 et stort år for nordisk samarbeid

I 2022  leder Norge det nordiske regjeringssamarbeidet, og gjennom året skal store merkedager for nordisk samarbeid feires. Nordisk råd fyller 70 år og Helsingforsavtalen fyller 60 år. Foreningen Norden planlegger en storstilt markering av Nordens dag 23. mars. Foreningen Norden opplever en voldsom medlemsvekst, i pandemiens tid har mange "våknet opp" og innsett at vi er avhengige av hverandre her øverst på jordkloden. Nordisk fellesskap er ikke noe vi kan ta for gitt, og et slikt fellesskap har heller aldri vært viktigere. Hvordan kan vi spille hverandre gode og hvordan kan vi bidra til best mulig nordisk samarbeid, var spørsmål som også ble tatt opp under møtet. Tvinnereim utrykte at hun gledet seg til å samarbeide til neste år.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv