Foreslår flaggdag på Nordens dag

Foreningene Norden tar til orde for å gjøre Nordens dag 23. mars til offisiell flaggdag i alle de nordiske landene.

Den 23. mars er Nordens dag, der inngåelsen av Helsingforsavtalen i 1962 (også kalt Nordens grunnlov) markeres, og det nordiske samarbeidet feires.

Nå tar Foreningen Nordens Forbund, samarbeidsorganet til Foreningen Norden i Norge og våre nordiske søsterorganisasjoner, til orde for å gjøre 23. mars til en offisiell markering. I fjor gjorde Nordisk råd en undersøkelse som viste at hele fire av fem i Norden er positive til mer nordisk samarbeid. Nettopp den sterke folkelige oppslutningen påpekes eksplisitt i uttalelsen: 


«Med baggrund i den store opbakning till det nordiske samarbejde opfordrer Foreningerne Norden de nordiske regeringer at Nordens dag den 23. marts gøres til officiel eller anerkendt flagdag i samtlige nordiske lande og at de nordiske parlamenter flager med de nationale nordiske flag og det nordiske svaneflag på Nordens dag,» skriver Foreningene Norden i en uttalelse i forbindelse med åpningen av det nordiske toppmøtet Nordisk råds sesjon i Oslo 30. oktober.

De siste årene har Nordens dag blitt behørig markeret over hele Norden, blant annet med flagging fra kommuner og parlamenter i alle de nordiske landene. Men nå ønsker altså foreningene at datoen skal gjøres til en offisiell flaggdag.

«Fælles flagning vil styrke fejringen af det nordiske fællesskab og understrege at samarbejdet er værdsat og vigtigt samt gøre Nordens dag bedre kendt blandt den nordiske landenes befolkninger,» heter det i uttalelsen,» argumenterer Foreningene Nordens Forbund i uttalelsen.

Et medlemsforslag om flagging på Nordens dag behandles under Nordisk råds sesjon 31. oktober.