Gode naboer snakker sammen

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby understreker at godt naboskap må bygges og vedlikeholdes i sin hilsen til norske lærere.

Gode naboer snakker sammen

Av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Det er få naboland i verden som har et så godt og nært forhold som de nordiske. Vi ferierer, handler, jobber, studerer og finner kjærligheten på kryss og tvers av landegrenser. Det er fred og fordragelighet mellom våre land. Vi stemmer på hverandre i Melodi Grand Prix og heier på nordiske naboer som lykkes i sport når vi selv sliter.

Visst finnes det også konkurranse. Det er få ting vi nordmenn liker bedre enn å slå våre naboland – kanskje særlig svenskene. Men det tipper ikke over. For her i Norden hjelper vi hverandre. Det er ikke tilfeldig at vi ikke bare omtaler våre nordiske naboer som venner, men faktisk ofte som vår nordiske familie. Og innad i en familie og mellom søsken

er det som kjent både kjærlighet og rivalisering.

En viktig årsak til at vi kjenner oss som en familie er vårt språklige slektskap. En god forståelse av hverandres nabospråk bidrar sterkt til at vi kan samarbeide, studere og jobbe sammen i nordisk felleskap. Derfor er det nordiske språksamarbeidet en sentral del av det nordiske samarbeidet.

For det gode naboskapet vårt kommer ikke av seg selv. Det må bygges og vedlikeholdes. Det gjør vi blant annet ved å lese og lære om nordiske språk i grunnskolen og i videregående opplæring. Jeg oppfordrer lærere og skoleledere til å sette Norden og nordiske språk på timeplanen – gjerne på Nordens dag 23. mars.

Jeg håper dere finner inspirasjon i materialet fra Foreningen Norden og ønsker dere lykke til!

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv