Godt jobba, Hareide!

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har bedt Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket og lage et felles forslag til mandat for utredningen. Det er godt jobba!

– Det er gledelig at det som før var et ønske fra Norge nå er en felles plan mellom Norge og Sverige, sier Jon Gunnes, styremedlem i Foreningen Norden og medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Gunnes forteller at debatten om nye muligheter for togforbindelse til Stockholm kom i våres, i forbindelse med lanseringen av nasjonal transportplan. Og at det som skjer nå, er en direkte oppfølging av Stortingets ønske om en mulighetsstudie.

– Til Hareide vil jeg først og fremst si godt jobba! Det er flott at du ser de viktige og store mulighetene som ligger i grensekryssende transport, og at du følger opp med konkret handling, sier Gunnes.

Jon Gunnes

Samferdselsminister Hareide mener at man blant annet må kartlegge markedspotensialet, vurdere kapasiteten på jernbanen og kostnadene. Han mener også at utredningen bør ta med innspill fra ikke-statlige initiativer, som mener det er potensial for å bygge jernbanen uten statlige investeringer.

Nå er det opp til Jernbanedirektoratet og det svenske Trafikverket å drive arbeidet videre.

Hva med deg, synes du det er viktig med effektive og miljøvennlige transportmuligheter til våre nordiske naboland? Foreningen Norden mener vi bør satse på effektiv transport i Norden og at fellesnordisk infrastruktur og samferdsel bør løftes høyere opp på agendaen!

Er du enig med oss? Les mer om hva vi står for her, og bli medlem i dag!

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv