Handlekraft og optimisme: Landsmøtet 2022

Landsmøtet 2022 ble en produktiv og inspirerende samling i Skien, med handlekraft, gode debatter og en tydelig retning videre. Ikke minst noen saftige debatter og mye latter!

Foreningen Nordens landsmøte 2022 gikk av stabelen tidligere i oktober. Et av helgens hete tema var felles nordisk forsvar og Foreningen Nordens medlemsvekst som er på svimlende 18 prosent! For hvordan tar vi best imot alle dere nye medlemmer?

Hvert andre år samles landsstyret og delegater fra lokallagene til Foreningen Norden til landsmøte. I år var det Skien lokallag som var vertskap, og styremedlem og lokallagsleder i Skien, Solveig Rollefsen, sørget for fantastiske rammer på Thon Hotell i Skien. Ikke minst noen uforglemmelige kulturelle innslag!

Landsmøtet er en viktig del av demokratiet i en frivillig organisasjon, der delegater fra lokallag over hele landet, og delegater for de medlemmene som ikke er organisert i et lokallag, samles. Vanlige oppgaver for landsmøtet er å velge organisasjonens leder, sentralstyre og andre tillitsvalgte på landsplan, å behandle forslag til endringer i organisasjonens vedtekter og å vedta standpunkter i ulike saker, planer og prioriteringer for videre arbeid. I år var naturlig nok det nordiske forsvaret et stort tema.

Liten stemningsrapport: Øverst til venstre ser du generalsekretær Espen Stedje, Aleksander Abelsen og Gerard Doetjes fra Foreningen Norden Fredrikstad. Øverst til høyre ser du Foreningen Norden Trondheim, som sørget for god stemning allerede på veien til landsmøtet. Nederst til venstre er Troy Kaiser og Dag Henrik Nygård fra Foreningen Nordens Ungdom. Til slutt en artikkel om nordisk samarbeid, som kom på trykk i Telemarksavisa under besøket vårt i Skien.

Norden i én allianse

For første gang siden middelalderen er Norden på vei til å bli samlet i én allianse. Russlands invasjon av Ukraina var nådestøtet som samlet de nordiske landene i sikkerhetspolitikken. Finland og Sverige vil gå inn i NATO, og Danmark har i tillegg opphevet sitt forsvarsforbehold i EU. I Foreningen Norden gjennomførte vi en medlemsundersøkelse våren 2022, der 87 prosent av medlemmene svarte at de er positive til et nordisk beslutningsnivå på forsvarsfeltet. Altså et nordisk forsvarssamarbeid.

Foreningen Norden vil at de nordiske landene intensiverer forsvarssamarbeidet. Denne resolusjonen ble stemt frem under landsmøtet. Les mer om resolusjon for forsvar her!

Forsvar henger sammen med andre politikkområder, og den nye situasjonen bør gjøre det høyst aktuelt å se på hvordan man kan bygge ut infrastrukturen mellom de nordiske landene, som vil styrke den folkelige kontakten. Det ble vedtatt at fokusområdet de neste to årene er samferdsel, forsvar samt kultur og språk.

Les mer om de andre resolusjonene her!

Vi fikk en flott hilsen fra vår engasjerte samarbeidsminister, Anne Beathe Tvinnereim, som oppsummerer nettopp hvordan folkelig kontakt, kultur og språk henger sammen med sikkerheten i Norden. Ikke minst hva som er Foreningen Nordens rolle i dette. Se hilsenen fra Tvinnereim her!

Samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Gjenvalgt til rungende applaus

På landsmøtet ble Tone Trøen gjenvalgt som styreleder til rungende applaus.

Styremedlem Rune Meier har utført sin "verneplikt" for Foreningen Norden, med seks år i styret, og ble takket av. Selvsagt også med noen hederstaler og entusiastiske skåler under middagen, på lørdag kveld. Karianne Bråthen er valgt som nytt styremedlem. Karianne er stortingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti 2021-2025, 48 år, fra Vesterålen i Nordland – opprinnelig i fra Alta. Nå gleder hun seg til å bli kjent, og ta fatt i arbeidet.

-Dette er veldig spennende, og jeg gleder meg til å bli kjent med foreningen!, sier hun.

Velkommen til nytt styremedlem, Karianne Bråthen!

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv