Hva kan "Barn" fortelle oss om det nordiske samarbeidet?

Norden har et av de mest omfattende regionale samarbeid i verden. Likevel har vi, som kjent, håndtert pandemien ganske forskjellig og blitt rammet i ulik grad.

Tekst: Tone Wilhelmsen Trøen
Foto: Johnny Huynh /lunfoto

Dag Johan Haugeruds film Barn vant Nordisk råds filmprisen i år. Den tar også utgangspunkt i en krise og viser hvordan samhold settes på prøve.  

I filmens første scene ligger en 13 år gammel gutt rett ut på skolens fotballbane etter å ha blitt dyttet av en jevnaldrende jente. Vi får snart vite at gutten dør. «Jeg tror ordet jeg har brukt mest i dag, det er beredskapsplan. Ikke et ord om sjokk og sorg og hvordan vi føler. Bare om vi har fulgt beredskapsplanen», sier rektoren på skolen. «Men beredskapsplan, det er jo et veldig luftig ord og, da. Det tar ikke akkurat høyde for hvordan folk er skrudd sammen følelsesmessig eller hvordan de reagerer i ekstreme situasjoner», svarer læreren Anders.

Bli med å styrke det nordiske samarbeidet!

Filmen undersøker hvordan mennesker reagerer når krisen inntreffer. Tragedien som skyller gjennom miljøet rundt skolen, aktualiserer kjente meningsmotsetninger. Karakterer står steilt mot hverandre i synet på innvandring og integrering, skolepolitikk, ansvar, skyld og straffelovgivning. Filmens klokskap er at den makter å vise at meningsmotsetningene ikke skyldes ondskap eller dumhet, men at vi ser verden forskjellig fordi vi har ulike personligheter, befinner oss i forskjellige livssituasjoner og har ulike erfaringer. Som rektoren sier: «Man må se mennesket bak politikken.»  

Filmen kan stå som en analogi for den situasjonen Norden befinner seg i. Tross det tragiske anslaget, gir filmen positivt bilde av et samfunn hvor vi er uenige med hverandre, men hvor uenigheten ikke har satt seg så dypt at vi ikke lenger kan snakke sammen. Det er når forhold settes på prøve, vi forstår hva vi betyr for hverandre. Jeg håper og tror korona-krisen vil vise hva de nordiske landene har til felles og avdekke behovet for å jobbe tettere sammen. Foreningen Norden vil jobbe for å fremme de samme grunnleggende verdiene, slik menneskene i filmen Barn gjør etter at de blir rammet av noe av det verste som kan ramme et fellesskap.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv