Hvordan ser fremtiden ut for de nordiske velferdsstatene?

Lørdag 12 september kl. 12 inviterer Foreningen Norden i Stockholm og Oslo til et møte på Zoom.

Utfordrer demografien velferdsstaten?

Temaet for foredraget er velferdsstatenes fremtid. Et sentralt spørsmål i denne sammenheng er om den demografiske utviklingen i de nordiske landene, med et stadig økende antall eldre innbyggere, vil endre de grunnleggende premissene for velferdsstatens utvikling. Spørsmålet reises på bakgrunn av rapporten State of the Nordic Region 2020. Rapporten er utarbeidet av Nordregio på oppdrag av Nordisk Ministerråd.

Må tenke nordisk

– Den nordiske velferdsstatens utfordring er spesielt knyttet til demografi, med tanke på blant annet at befolkningen blir eldre. I utgangspunktet er vi bedre rustet enn mange andre land for å takle denne utfordringen, men det er viktig å se velferdsstatens fremtid i et nordisk perspektiv.

Det sier Jan Erik Grindheim, leder av Foreningen Norden Oslo. Grindheim forteller at møtet innledes av direktør Kjell Nilsson i Nordregio, deretter vil han selv holde et innlegg, før det åpnes opp for spørsmål.

Alle som vil kan melde seg på (se info nederst) og Grindheim oppfordrer spesielt studenter til å delta:

– Foredraget vil være interessant for studenter som er interessert i politikk og samfunnsutvikling, det er tross alt deres fremtiden det er snakk om.

Grindheim ser lyst på fremtiden og håper at deltagerne sitter igjen med et litt lysere blikk på fremtiden enn det man kanskje ellers sitter igjen med fra mediebildet.

– I Norden stiller vi tross alt sterkt, men vi kan bli enda bedre gjennom tettere nordisk samarbeid, og et videre samarbeid mellom Norden og Europa.

Praktisk informasjon:

Påmelding sendes til Anders Ljunggren, som har tatt initiativ til møtet. Han nås på e-post: anders.ljunggren51@gmail.com. Han sender en lenke tilbake som gir direkte adgang til møtet.

NB! Hvis du ikke har Zoom allerede lastet ned på PC eller nettbrett, er det lagt ved en instruks her på hvordan dette gjøres. I god nordisk ånd er instruksen på svensk! Se instruksen her.

På vegne av Foreningen Norden i Oslo ønskes alle medlemmer av Foreningen Norden velkommen til møtet!