I gang med digitale kurs

I juni gjennomførte Foreningen Norden kurs for tillitsvalgte gjennom skjerm, kamera og mikrofon for første gang. Å møtes og utveksle erfaringer digitalt har gitt mersmak, og vi kan vente oss mer av dette fremover.

Korona-situasjonen har tvunget mange over fra tradisjonelle møtearenaer til digitale flater, så også i Foreningen Norden. Landsstyret, kontrollutvalg, valgkomité har gjennomført sine møter over digitale flater, det samme har administrasjonen både internt og med samarbeidspartnere. I juni holdt Foreningen Nordens administrasjon også sine to første digitale kurs for tillitsvalgte, først om skolevirksomhet i lokallagene og deretter om håndtering av medlemssystemet Hypersys.

Viktige erfaringer


Å møtes digitalt kan være krevende fordi informasjonsstrømmen er mer konsentrert og kontakten er annerledes enn ved fysisk oppmøte, og vi har gjort noen erfaringer vi skal ta med oss videre. Men jeg synes vi lykkes i å få en god flyt og en inkluderende erfaringsutveksling, sier Heidi Lønne Grønseth, rådgiver for utdanning og språk.


Kurset om lokal skolevirksomhet tok for seg overordnet informasjon om de viktigste prosjektene gjennom året, slik som Nordisk litteraturuke, Nordens dag og undervisningsplattformen nordeniskolen.org. En planlagt diskusjon i små grupper ble av tekniske årsaker til en fin samtale i plenum, der mange gode prosjekterfaringer skapte engasjement og nye ideer.  

Teknisk opplæring over «delt skjerm»


Uken etter gikk en ny samling tillitsvalgte mer teknisk til verks, da organisasjonsrådgiver Rune Carlsson gjennomgikk viktige brukerfunksjoner i medlemssystemet Hypersys. Over «delt skjerm» fikk deltakerne opplæring i hvordan de kan oppdatere medlemsinformasjon, kommunisere med medlemmene via systemet og holde oversikt over medlemsutviklingen.

Med digitale kurs har vi mulighet til å inkludere flere av de som ikke har mulighet til å reise langveis kun for dette. Det muliggjør hyppigere kontakt, og kan styrke kontakten mellom administrasjonen og tillitsvalgte og tillitsvalgte imellom. Ved behov holder vi gjerne individuell opplæring også, med tilpasset nivå og aktuelle bruksområder, påpeker Rune Carlsson.  


Flere kurs til høsten

Administrasjonen planlegger flere kurs utover høsten. Dette byr på muligheten til å få sentral informasjon om foreningens kommende prosjekter, og ideer til hvordan de kan gjøres til aktiviteter lokalt.

Til høsten satser vi på litt kortere møter knyttet til ett prosjekt av gangen eller en mer avgrenset tematikk. Da får vi mer tid til å diskutere og utveksle erfaringer. Å høre om hva andre har fått til i sitt lokalmiljø er kanskje den beste måten å både få ideer og pågangsmot i lokallagsarbeidet, sier Grønseth.