Innspill til Stortinget: Godkjenn leger med utdanning fra Danmark

De seneste årene har leger med utdanning fra Danmark fortvilt over problemer med å få godkjenning i Norge. Nylig leverte Foreningen Norden sitt innspill til Stortinget, i en høring om saken.

Av Fredrik Emil Aas, politisk rådgiver i Foreningen Norden

Saken om leger som har utdanning fra Danmark, men ikke har fått godkjenning i Norge – har fått mye oppmerksomhet i media og blant folk flest. Nå har den også blitt løftet frem i Stortinget. Engasjementet i saken viser at det er en selvfølge for oss at man skal kunne ta arbeid tvers av regionen. Det er endrede regler for spesialisering fra 2019 som har skapt usikkerhet for legene.

Brudd på Helsingforsavtalens intensjon

For Foreningen Norden er det viktig å løfte frem retten til å studere og ta arbeid på tvers av Norden. I vårt skriftlige innspill til Stortinget gir vi støtte til et representantforslag om å godkjenne leger som er utdannet i Danmark. Norge har forpliktelser fra Helsingforsavtalen og de nordiske avtalene om felles arbeids- og studiemarked. Helsingforsavtalens intensjon er lik behandling for mennesker i Norden. Vi mener at dette må tas på alvor.

Viktig for å bevare Norden som én region

Det fellesnordiske arbeids- og studiemarkedet er avgjørende for å opprettholde Norden som én region fra dag til dag, og for å bevare de tette båndene som kjennetegner Norden. Vi mener at lovverket ikke må stå i veien for nordiske borgeres rettigheter, men heller gjøre livet enklere for alle oss i Norden.

Saken er et godt eksempel på at harmonisering av regler mellom de nordiske landene er nødvendig for å sikre at Norden i praksis er et hjemmeområde for alle oss som bor, jobber og studerer her.

Les Foreningen Nordens høringsinnspill til Stortinget her!

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv