Kritisk til redusering av norskfaget

Foreningen Norden stiller seg kritiske til forslaget om å redusere timeantallet i norskfaget, blant annet for å gjøre plass til økt timeantall i engelskfaget.

Vil du støtte det nordiske samarbeidet og Foreningen Norden, les mer her!

Et offentlig utvalg har foreslått flere tiltak til Kunnskapsdepartementet som skal hjelpe elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse. Et av disse tiltakene er å redusere antall timer i norskfaget.

Et felles nordisk arbeidsmarked

I et høringssvar til Kunnskapsdepartementet påpeker Foreningen Norden at de fleste elevene i norsk skole skal ut i studier og arbeidsliv i Norge og Norden, og vil ha norsk som arbeidsspråk. Et tett offisielt nordisk samarbeid har lagt premissene for et felles nordisk studie-og arbeidsmarked og et integrert næringsliv i Norden. Det nordiske samarbeidet er nødvendig for å finne felles løsninger på fremtidens lokale og globale utfordringer.

Svekket nabospråkforståelse

Undersøkelser har vist at nabospråkforståelsen blant unge har blitt svakere og at nabospråkundervisning ofte har blitt nedvurdert og/eller nedprioritert i en ellers presset norskfaglig hverdag. En reduksjon i antall timer i norskfaget vil kunne legge ytterligere press på dette.

Foreningen Norden har gjennom hele prosessen med fagfornyelsen argumentert for at kunnskap om Norden og nabospråkforståelse er grunnleggende for å ta del i det felles nordiske studie- og arbeidsmarkedet, deltakelse, samt videreføring av det nordiske samarbeidet.

På bakgrunn av dette mener Foreningen Norden at norskfaget i videregående opplæring må styrkes, ikke svekkes.

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv