Kultur og forsvar går hånd i hånd

– I krig søker man å treffe der det treffer tyngst, ikke å bare slå ut militære mål, men å ramme historien og identiteten. Det vil ofte si kulturfeltet, sa Even Alexander Hagen, statssekretær i Kultur-og likestillingsdepartementet i sitt glimrende innlegg hos Foreningen Norden.

Hagen viste til den ustabile situasjonen i Europa, og i verden i dag.

– Slik situasjonen er, er det ikke først og fremst den gode kontakten vi snakker om når vi møter våre nordiske kolleger. Bakteppet for det nordiske samarbeidet er dystert. Det er krig i Europa. Russland har gått til angrep på en nabo lenger sør, og situasjonen er forandret i uoverskuelig fremtid. Og vi følger nå den forferdelige situasjonen i Gaza. I disse krevende tider, ruster mange land opp. Men husk hva vi forsvarer!

Nylig deltok statsråd Lubna Jaffery og statssekretær Hagen på kulturministermøte i Stockholm. Temaet var kultur i krig og i krise.

– Sammen med våre baltiske naboland diskuterte vi samarbeid og beredskap for kunst, kultur og kulturarven ved kriser og krig. Det er en grunn til at autoritære regimer går til angrep på kunstneren, bomber museer og er ute etter å ødelegge de historiske minnene. Ord som krig og NATO har blitt relevant når vi diskuterer kulturpolitikk. Vi står ovenfor et nytt alvor.

Samhold og samarbeid i Norden er viktigere enn noen gang, og å hegne om kunstnerisk frihet og kulturfeltet og en fri demokratisk arena er viktigere enn noensinne, uttaler Hagen.

– Kultur og forsvar går dessverre hånd i hånd i dag, sier statsråd Hagen.

Ny nordisk språkpolitikk

Heldigvis var det også hyggeligere temaer på agendaen i Stockholm. Norden vil styrke språkene i regionen gjennom en ny deklarasjon om nordisk språkpolitikk, der Foreningen Norden fikk gjennomslag for noen av sine synspunkter. De nordiske kultur og utdanningsministrene signerte 2. mai den nye deklarasjonen, som legger vekt på betydningen av alle språk i Norden – fra de skandinaviske språkene dansk, svensk og norsk til finsk, islandsk, samisk, færøysk og grønlandsk. I tillegg anerkjenner den tegnspråk, nyere minoritetsspråk og språkene til en rekke minoriteter som har levd lenge i Norden.  

– Språk er en helt sentral kulturbærer og ligger i kjernen av det nordiske samarbeidet. I arbeidet med å styrke og utvikle en felles nordisk identitet, er innsatsen for å styrke de nordiske språkene helt sentralt. Flere av landene har tatt initiativ til å styrke arbeidet med lesing. Både til å styrke ferdighetene, og til å styrke lesegleden. For ikke lenge siden var kultur- og likestillingsministeren sammen med kunnskapsministeren på litteraturfestivalen i Lillehammer og lanserte den nye leselyststrategien «Sammen om lesing». Over sommeren skal Lubna reise til Göteborg for å diskutere dette sammen med kolleger.

– Språk er en helt sentralt kulturbærer og ligger i kjernen av det nordiske samarbeidet, sier Statssekretær Even Hagen. Her sammen med Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden.

Statssekretær Even Alexander Hagen i Kultur-og likestillingsdepartementet avsluttet innlegget sitt med å anbefale to viktige utstillinger i nordisk sammenheng.

– I Stockholm var møtedeltagerne invitert til Nordiska museets «Nordbo: livet i Norden gjennom 500 år». Den bør være et obligatorisk reisemål for alle som skal reise til Stockholm. Når vi er inne på nordiske utstillinger og samarbeid, så vil jeg også nevne den store utstillingen som viser den samiske kunstneren Britta Marakatt-Labbas utrolige broderikunst på Nasjonalmuseet i Oslo.

Hagen oppfordret publikum til å besøke de nordiske utstillingene; 
– Dette er to lærerike og tankevekkende utstillinger som viser den nordiske kulturen historisk, og som er en sterk stemme i samtiden.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv