La oss ta vare på språkfellesskapet vårt

Gratulerer Danmark med grunnlovsdagen den 5. juni, Sverige med nasjonaldagen den 6. juni og Åland med selvstyredagen 9. juni! Som gode naboer i Norden deler vi en uvurderlig skatt: det skandinaviske språkfellesskapet. En skatt vi må forvalte godt.

Bli med i Foreningen Norden!

Ofte tar vi språkfellesskapet for gitt, og undersøkelser viser at nabospråkforståelsen har blitt dårligere enn den tidligere har vært. Vi blir mindre eksponert for nabospråk i populærkulturen og det er varierende hvor mye nabospråkundervisning det er i skolen. Mange benytter engelsk ukritisk i omgang med andre skandinaver. Ved å bruke et fremmedspråk kan vi miste noe verdifullt på veien. Språkfellesskapet gir oss viktig opplevelse av nærhet, tilhørighet og tilknytning, som igjen bidrar til tillit mellom oss.

Visste du at 80-90% av danske, norske og svenske ord er identiske eller ligner på hverandre, og at vi kan forstå hverandre med minimal trening? For å bevare våre tette bånd og for å styrke dem i fremtiden, må vi ta vare på den unike verdien som ligger i det skandinaviske språkfellesskapet. I Norden er vi over 27 millioner mennesker som helt eller delvis forstår dansk, norsk og svensk. Vi kan ikke la norsk reduseres til et språk som bare forstås av fem millioner mennesker. Ved å styrke språkfellesskapet, styrker vi også norsk og de øvrige skandinaviske språkene.

Kultur og språk utgjør kjernen i det nordiske fellesskapet. At vi kan forstå hverandre på tvers av grensene i Norden gjør oss alle rikere og bidrar til tett og nær samhandling mellom de nordiske landene.

Snakk skandinavisk med andre nordboere, og bli med å ta vare på språkfellesskapet!

Tone Wilhelmsen Trøen
styreleder Foreningen Norden

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv