Les oppsummeringen av Foreningen Norden-året 2018

Island feiret 100 år og Nordens hus 40 år. Foreningen arrangerte Nordkalottkonferansen i Tromsø, og Nordens språkpris gikk til Sofie Gråbøl. Her kan du lese og laste ned årsmeldingen!

2018 var et begivenhetsrikt år - året da Foreningen Norden gikk inn i sitt 100. år. Med stor aktivitet varmet foreningen opp til jubileet i 2019.

I årsmeldingen oppsummeres foreningens virksomhet og politiske hjertesaker.


Her kan du lese og laste ned årsmeldingen