Det er nå eller aldri for tettere nordisk samarbeid

Den 23. mars markerer 60 år siden signeringen av Helsingforsavtalen som har som mål å skape stadig tettere samarbeid og integrasjon mellom de nordiske landene. De siste to årene har pandemien satt samarbeidet på prøve, og i det hverdagen begynte å se normal ut igjen så fikk vi krig i Europa. Om nordiske regjeringer er seriøse om et stadig tettere Norden så er det nå det gjelder.

Tekst: Troy Kajser

Nordiske land valgte forskjellige måter å håndtere pandemien på, og vi opplevde utfordringer for tusener av mennesker som krysset grensene daglig. Det var til tider en  utfordring for samarbeidet, og ble en kjepp i hjulet på det nordiske målet om å være den  mest integrerte regionen i verden innen 2030.


Det begynte å se ut som pandemien sine verste dager var bak oss og at hverdagen kunne gå  tilbake til normalt, men så ble det krig i Europa for første gang på mange tiår da Russland  startet sin invasjon av Ukraina.  

Noe Putin ikke hadde forventet var Ukrainernes motstandsevne og den samlende effekten  krigen har hatt i Europa. Spesielt med tanke på Sverige og Finland sitt forhold til NATO er  situasjonen betydelig endret. Meningsmåleringer i begge land viser nå over 50% støtte for  NATO medlemskap. Landene er også tilstede for militærøvelsen Cold Response som nå  holdes i Norge.


Spørsmål om medlemskap i alliansen får bli opp til Sverige og Finland, men Russlands angrep  viser at Putin har lite respekt for land uten sikkerhetsgarantier. Det er derfor viktigere enn på  lenge med et enda tettere forsvarssamarbeid med naboene våre i nord.  


Om det finnes et godt tidspunkt for Norden å betydelig styrke samarbeidet innen  krisehåndtering og forsvarskapasitet, så er det tidspunktet nå.

Nordiske land samarbeider på mye når det gjelder forsvarspolitikk, blant annet ble en felles  uniform nylig kunngjort for landene sine forsvar. Vi må tørre å være ambisiøse og gå langt for å vise at vi tar hverandres sikkerhet seriøst i det nye og spente sikkerhetsbilde. Landene  må stå sammen og gjøre det klinkende klart at aggresjon mot Norden, være det i Østersjøen  eller det kalde Arktis, ikke vil bli akseptert.


Regjeringene våre har en mulighet, og en plikt, til å fremme mer samarbeid og integrasjon,  enten det er for å håndtere den neste pandemien, miljøkrisen, energikrisen, eller for å styrke  hele regionen sin forsvarsevne mot aggresjon fra autoritære krefter. 60 år etter  Helsingforsavtalen må vi fornye og styrke vår forpliktelse til et enda bedre, friere og sikrere  Norden.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv