Nå tas Norden på alvor

NRK gjenåpner Stockholm-kontoret – et viktig signal om prioriteringen av det nordiske, sier Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden.

NRK skal være sterkere til stede i de nordiske landene, og søker nå etter sin 11. korrespondent.

– Det blir berikende for den norske offentligheten, sier NRKs utenrikssjef til NRK.no.

Espen Stedje, generalsekretær i ForeningenNorden, forteller at foreningen har jobbet i mange år for at det nordiske skal få større fokus i media.

–  Vi har vært opptatt av at NRK forteller om nordisk kultur, politikk og samfunnsliv. Vi får servert mye om USA, og det ervel og bra. Og det er vel så viktig at vi vet hva som er utviklingen i våre egne naboland. Foreningen Norden har jobbet for å holde det nordiske som en del av NRKs mandat.

I NRKs vedtekter står det blant annet at «NRK skal formidle innhold fra Norden og bidra til kunnskap om nordiske samfunnsforhold, kultur og språk»

Les vedtektene her: https://info.nrk.no/vedtekter/#plakaten

Foreningen Norden mener er et viktig signal at NRK igjen oppretter en stilling for Norden-korrespondent.

– Vi mener NRK følger opp sitt mandat på en bedre måte enn før. Vi tolker det som at statskanalen igjen har begynt å ta Norden og våre viktige nabolandsrelasjoner på alvor, sier EspenStedje.

Etablerte egen korrespondentordning

Da NRKs stilling til Norden-korrespondent ble lagt ned i 2007, igangsatte Foreningen Norden et prosjekt som het Nordenkorrespondentene. Foreningen Norden ønsket å vise at en dialog over grensene både er en viktig og naturlig prioritet. Foreningen organiserte reiser for elever fra nordiske land, elevene varmed i avisredaksjoner, intervjuet nordiske ministre og andre politikere, og rapporterte tilbake til lokale medier i sitt nærmiljø.

– I fravær av statlige nyhetskorrespondenter med interesse for nabolandene, ville vi i Foreningen Norden vise at det i aller høyeste grad er relevant å ha et nordisk perspektiv. Vi jobber hver dag for et tettere og mer integrert Norden. Vår egen korrespondentordning var med å skape entusiasme og engasjement.

Les sakene fra Nordenkorrespondentene her

Under koronaen ble det tydelig for folk hvor tett forbundet vi er med hverandre i Norden. Det er neppe tilfeldig at NRKs Nordenkorrespondent blir opprettet akkurat nå, etter pandemien, mener Stedje.

–   Det er nesten oppsiktsvekkende at media er så opptatt av et nasjonalt perspektiv i Norge. Her, øverst på kloden er vi tett forbundet og i et gjensidig avhengighetsforhold med våre naboer. Vi er hverandres største handelspartnere. Vi er ikke bare forbundet med hverandre kulturelt og sosialt, vi er et produkt av hverandres fortid og samtid, for å si det litt stort, sier Stedje.  

Foreningen Norden ønsker NRKs 11. korrespondent hjerteligvelkommen til å dele det nordiske perspektivet, for Norge og nabolandene.

Og for deg som ennå ikke har meldt deg inn i Foreningen Norden, som jobber for det viktige nordiske samarbeidet – NÅ har du sjansen! Gratis innmelding ut året. (Og tur til Danmark med DFDS* så langt lageret rekker) Les mer om vilkår og medlemskap her, og meld deg inn!

Les saken fra NRK her


Relaterte artikler

Nyhetsarkiv