Norden bør ha ledertrøya i miljøkampen!

«Norge har en forpligtelse til at gå forrest i den grønne omstilling. Hvis ikke Norge kan, hvem kan så?» spør skribenten på lederplass i avisen Information. Norden, svarer vi. Et samlet Norden, er svaret vi har ventet på.

Av: Espen Stedje, Generalsekretær i Foreningen Norden

Denne uken fikk Norge en streng, dansk oppfordring ført i pennen av skribent Martine Amalie Krogh i avisen Information. Oppslaget har gått sin seiersgang, og ført til mye engasjement.

«Kjære Norge:

Hvis ikke dere med 12.000 oljemilliarder kan gjennomføre et raskt grønt skifte, så kan ingen» skriver Information. Pekefingeren er rettet mot oljeindustrien i Norge, og om hvorvidt Norge vil skifte kurs og ta på seg «den grønne ledertrøya».

Avisa Informations forside 15. september. Klikk her for å lese hele saken.

Den Nordiske forbundsstatens enorme potensiale

Norge har penger og gjennomføringskaft, men finnes det et enda større potensiale å hente ut, enn at Norge skulle ta på seg ledertrøya selv, og lede an?

JA, mener vi i Foreningen Norden. Det potensialet ligger i et sterkt og forent Norden. Vi ser dette som den perfekte ramme for å demonstrere en av hjertesakene våre, nemlig den nordiske forbundsstaten.

Hva er så en forbundsstat? Her er en liten meditasjon. Se for deg at alle de nordiske landene, Danmark, Færøyene, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland er organisert med felles politikk på utvalgte områder. Landene skal fortsatt bestemme hva som skal løses av hvert enkelt land og hva som skal løses i fellesskap.

Norden kan hevde seg i utenriks- og sikkerhetspolitisk sammenheng. Her oppe, på toppen av verden er vi et kraftsentrum, og samlet har vi verdens 10. til 12. største økonomi. Et felles hjemmemarked vil utløse et enormt økonomisk potensial.

Ser du for deg at vi er 27 millioner mennesker som står sammen, og får det beste ut av samarbeid og strategi?  Ok. kan du se for deg hva vi så som et samlet Norden, alle 27 millionene av oss, kunne fått gjennomført i kampen for miljøet. Det er ganske kraftfullt å tenke på, ikke sant? Det kan bli realitet.

Felles mål og strategi – det fremste våpenet i kampen for miljøet?

Statsministerne i Norden har sagt at vi skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. Vi i Foreningen Norden mener den nordiske forbundsstaten er organiseringen vi trenger for å nå dette målet. Her er noen av grunnene til det:

1. Sterkere stemme: En nordisk forbundsstat vil gi Norden en langt sterkere stemme i internasjonale sammenhenger.

2. Enormt økonomisk potensiale: Et felleshjemmemarked med 27 millioner innbyggere vil utløse et enormt økonomisk potensial, og gjøre Norden mer tiltrekkende for utenlandske investeringer og kloke hoder.

3. Bedre og grønnere transportmuligheter: Sammen kan Norden samkjøre sin utvikling av infrastruktur og legge fram en fellesnordisk transportplan. Bedre transportmuligheter i Norden kan bli en seier for miljøet.

4. Enklere å takle kriser: En felles sikkerhet- og beredskapsplan som gjør regionen bedre rustet til å takle kriser – også miljøkriser.

Sammen er vi sterke

Lederartikkelen i Information avsluttes med følgende oppfordring til Jonas Gahr Støre;

«Kære Jonas Gahr Støre: Norge har ikke bare alle de rigtige forudsætninger, men også en forpligtelse til at gå forrest i den grønne omstilling. Det er en vanskelig opgave, det ved vi. Men hvis ikke Norge kan, hvem kan så?»

Kjære deg som leser, vi håper at du nå har fått nye tanker om hva svaret på dette spørsmålet kan være.

Er du engasjert i hva vi kan få til sammen? Da bør du engasjere deg i den nordiske forbundsstaten!

«Sammen er vi sterke» er er en klisjé fordi det er sant!

Og du, visste du at ideen om forbundsstaten hverken er ny eller radikal? Les mer om forbundsstaten her, og meld deg inn i Foreningen Norden i dag!

Bli med og støtt arbeidet mot et samlet og styrket Norden. Vi er mange som ønsker deg hjertelig velkommen til et viktig og levende nordisk felleskap!

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv