Norden gjør det bra på barnehelseområdet fordi vi samarbeider

Edda Olafsdottir er overlege på avdeling for Gastroenterologi og ernæring på Barneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus. Hun forteller at de nordiske landene har satset på barnehelse i flere år, og at det er dette samarbeidet som gjør at Norden gjør det bra på barnehelseområdet.

Tekst: Foreningen Norden   Foto: Universitetet i Bergen

På hvilke områder har Norden satset på barnehelse?
– Det satses på nyfødtmedisin og spedbarnshelse og forebyggende arbeid med oppfølging på helsestasjon og vaksinasjonsprogram.Spedbarnsdødelighet i Norden er svært lav som følge av dette. Det satses på overvåkning av vekst og utvikling hos barn og behandling av overvekt hos barn og ungdom. Det er samarbeid for å forebygge antibiotikaresistens hos barn og ungdom. Det er mange kliniske studier som er samnordiske innen forskjellige sykdommer.

Hvorfor fungerer akkurat det Norden gjør på barnehelseområdet så godt?

–  Godt samarbeid imellom forskjellige land i Norden og likt velferdssystem.

Hva slags samarbeid har du med kollegaer i Norden?
– Jeg har samarbeid med kollegaer i Sverige om barn som trenger eller har fått utført multiorgan transplantasjoner, der under tarmtransplantasjoner. Senter for kompetanse på dette område er i Gøteborg på Sahlgrenska sjukhuset. Jeg har også samarbeid med kollegaer fra Danmark og Sverige om pasienter (barn og ungdom)med Cystisk Fibrose (CF) og deltar i felles forskningsforum for CF. Innen gastroenterologi har vi Europeisk forening med møte og kurs virksomhet. Vi har samarbeid med kollegaer i Danmark, Sverige og Island med uformell kontakt ved behov, oftest om vanskelige pasientkasus og utredning/behandlingsmuligheter som varierer fra sted til sted.

Tror du at det kan være fordelaktig å øke pasientmobiliteten i Norden, også forbarn?

– Jeg tenker at det er fordelaktig å øke pasientmobiliteten i Norden, det kan på sikt gi gevinst i bedre behandling av pasienter.

Hva er dine tanker rundt et fellesnordisk helsebibliotek på internett og et utvidet samarbeidet innenfor eHelse?

– Jeg tenker at det er kun positivt.

På hvilken måte har Covid-19 påvirket det nordiske helsesamarbeidet, finnes det noe å lære for de nordiske landene eventuelt?
– Det er blitt mindre fysiske møter og mer nettbaserte møter. Jeg tenker vi kan utvikle mer nettbasert samarbeid.

Det er stor interesse for et utvidet nordisk samarbeid innenfor helse- og omsorgssektoren. Tror du at et økt samarbeid kan være bra for de nordiske landene? Hvilke helse- og omsorgsspørsmål tror du kan håndteres bedre gjennom et økt nordisk samarbeid?

– Jeg tenker at det er mange områder som er egnet til samarbeid og forskning i Norden.Det er spesielt viktig å få til samarbeid og felles holdning til bruk av kostbare medisiner som er utviklet for genetiske sykdommer, hvor det nå praktiseres svært forskjellig godkjenning til klinisk bruk hos barn og ungdom avhengig av behandlingforum i vedkommende land. Dette gjelder blant annet genmodifiserende behandling for Cystisk Fibrose som er effektiv til å motvirke lungeskader hos barn og ungdom og svært varierende om de medisiner er godkjent til bruk i de forskjellige land.

BLI MEDLEM I FORENINGEN NORDEN

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv