Norden i skolen får global anerkjennelse

Foreningen Nordens undervisningsplattform Norden i skolen blir anerkjent som en av verdens ledende innovatører for flerspråklig undervisning.

Det er foreningen HundrED som står bak hederen. Over 40 utdanningseksperter har vurdert plattformen og har valgt å fronte Norden i skolen i rapporten Spotlight: Bilingual education.

Ønsker du å støtte det nordiske samarbeidet? Les mer her!

Stor prestisje

Det er en stor ære å få tildelt «spotlight»-plass i rapporten og konkurransen er stor. HundrED fikk flere hundre kandidater fra over 20 land. Norden i skolen var en av de få som nådde helt frem.

HundrED skriver i en pressemelding at Norden i skolen ble valgt på bakgrunn av sitt banebrytende arbeid innenfor flerspråklig utdanning, og økende påvirkningsevne. Plattformen er et forum som tilbyr en genuin møteplass hvor nordiske elever kan utveksle erfaringer med hverandre og bli bedre kjent med de nordiske språkene, skriver HundrED.

Vil fortsette å flytte grenser

– Det betyr utrolig mye å bli valgt ut til HundrED Spotlight, sier Thomas Henriksen, programsjef for Norden i Skolen.

I pressemeldingen uttaler han at Norden i skolen skal fortsette å utfordre grensene for språkutdanning, og jobbe for å bringe lærere og elever i Norden sammen.

Om Norden i skolen:

Norden i Skolen er en gratis undervisningsplattform som gir lærere og elever i alle de nordiske landene unike muligheter til å jobbe med skandinavisk nabospråkforståelse og nordisk kulturforståelse. Materiale er delt inn i tre fagområder: «Språk og kultur», «Historie og samfunn» og «Klima og natur». Alt undervisningsmateriale utgår fra et nordisk perspektiv og er utviklet for å støtte opp om læringsmålene i samtlige nordiske læreplaner.

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv