Nordenkonferanse i Oslo

Et styrket Norden krever forpliktende samarbeid! Men innen hvilke områder?

Sted: Scandic Solli

Adresse: Parkveien 68, 0202 Oslo

Tid: Lørdag 16.10.21, kl. 12.00-15.15

Arrangør: Foreningen Norden

Bli med i Foreningen Norden!

Vi må finne nye gode løsninger for å styrke det nordiske samarbeidet. Hvilke føderale løsninger og strukturerer bør vi innføre for å gjøre Norden til verdens best integrerte, dynamiske og nyskapende region?  

Pandemien har vist at vi ikke kan ta det grenseløse Norden for gitt. Undersøker viser at de fleste ønsker mer nordisk samarbeid. Samlet sett utgjør vi verdens 10-12. største økonomi, og sammen kan vi utføre mer enn hver for oss. Hvordan kan et forpliktende nordisk samarbeid bidra til dette? 

Freddy André Øvstegård, landsstyremedlem i Foreningen Norden og stortingsrepresentant (SV) og Jan Erik Grindheim, leder i Foreningen Norden Oslo og statsviter, peker på mulige løsninger.

Foreløpig program:

12.00 Velkommen ved Tone W. Trøen, styreleder i Foreningen Norden

12.15 Servering av mat og drikke

13.15 Aktuelt i Foreningen Norden
v/ Erik Leifssøn, Foreningen Nordens administrasjon

13.30 Lever vi opp til intensjonene i Helsingforsavtalen?
v/
Tone W. Trøen, styreleder i Foreningen Norden

13.45 Pause

14.00 Introduksjon til dagens tema
v/ Rune Meier, medlem av Foreningen Nordens landsstyre

Hvordan kan et føderalt Norden se ut?
v/
Jan Erik Grindheim, leder i Foreningen Norden Oslo og statsviter

Hvilke konkrete utfordringer svarer et føderalt Norden på?
v/ Freddy André Øvstegård medlem av Foreningen Nordens landsstyre og stortingsrepresentant SV

Samtale i etterkant av presentasjonene
Det åpnes opp for spørsmål fra salen

15.00 Avslutning ved Tone W. Trøen, styreleder i Foreningen Norden

Konferansen er nå fulltegnet!

Det har vært veldig gledelig å se den store interesse for arrangementet. Vi gleder oss!

Stadig interessert? Dersom du ønsker å stå på venteliste, kan du sende en e-post til erik@norden.no.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv