Nordenkonferanse i Trondheim

Kunnskapssektoren skal sette fart på det nordiske samarbeidet.

Sted: Quality Hotel Augustin

Adresse: Kongens gate 26, 7011 Trondheim

Tid: Lørdag 23.10.21, kl. 12.00-15.15

Arrangør: Foreningen Norden

Bli med i Foreningen Norden!

På Nordenkonferansen i Trondheim får vi besøk av Gunnar Bovim, rådgiver ved NTNU og en av initiativtakerne til «Mobilising the Nordics». Koronapandemien har vist at samfunnene våre er sårbare overfor kriser, men dette betyr ikke mindre samarbeide i Norden. Gode naboer snakker sammen, og mer bør det bli. Vi i Norden har et fellesskap som baserer seg på sterke nordiske verdier som tillit, åpenhet og frihet. Gunnar Bovim og initiativtakerne fremhever især tiltroen til demokratiske løsninger, våre sterke fagmiljøer og institusjoner, som noen av grunnene til at Norden er kommet bedre ut av krisen sammenlignet med andre deler av verden. Gunnar Bovim møter Jon Gunnes, landsstyremedlem i Foreningen Norden og stortingsrepresentant for Venstre til en samtale om et styrket nordisk samarbeid i etterkant av pandemien.

Foreløpig program:
12.00 Velkommen ved Monica Henriksen-Toset, styreleder i Foreningen Norden Trondheim

12.15 Servering av mat og drikke

13:15 Aktuelt i Foreningen Norden

13.30 Lever vi opp til intensjonene i Helsingforsavtalen?
v/ Jon Gunnes, medlem av Foreningen Nordens landsstyre

13.45 Pause

14.00 Introduksjon til dagens tema
v/ Gunnar Okstad, møteleder

Etablering av en Nordisk kunnskapssektor
v/ Gunnar Bovim, rådgiver ved NTNU, en av initiativtakerne til
«Mobilising the Nordics»

Kunnskap som grunnlag for fremtid nordisk vekst
v/ Jon Gunnes, medlem av Foreningen Nordens landsstyre og medlem av Venstre, Sør-Trøndelag

Samtale i etterkant av presentasjonene
Det åpnes opp for spørsmål fra salen

15.00 Avslutning ved Gunnar Okstad, møteleder

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv