Norden må stå sammen for å tiltrekke seg legemiddelstudier

– De nordiske landene er allerede gode på kliniske studier, men blir hver for seg oftest for små til å tiltrekke seg legemiddelstudier, sa stortingsrepresentant Marianne Synnes Emblemsvåg (H) på et digitalt møte i Foreningen Norden Ålesund. 

Emblemsvåg, som også er medlem av den norske delegasjonen til Nordisk råd, fortalte at den globale konkurransen blir for sterk for hvert enkelt nordisk land. 

– Men samlet sett har Norden 27 millioner innbyggere og vil derved representere mange nok pasienter, sa hun og konstaterte: – Det viser potensialet i nordisk samarbeid.

Leder av Foreningen Norden Ålesund, Ragnar Johansen, var glad for at stortingsrepresentanten stille opp på lagets digitale møte. – Da byen stengte ned og de opprinnelige planene for Nordens dag måtte endres, var vi kreative og fikk raskt på plass et digitalt arrangement med Emblemsvåg, forteller han. 

Ikke gitt at det nordiske samholdet varer evig

I Nordisk råd sitter Marianne Sunnes Emblemsvåg i utvalget for kunnskap og kultur, på Stortinget i utdannings- og forskningskomitéen.

– Generelt har vi jobbet mye med å legge til rette for økt mobilitet for ungdom mellom utdanningsinstitusjoner i de nordiske landene og godkjenning av yrkesfaglige utdanninger på tvers av Norden, fortalte Emblemsvåg. Fellesnordisk språk og kultur er sentrale temaer i det nordiske samarbeidet.

– Det er viktig at vi verner om og jobber aktivt for å utvikle det nordiske samarbeidet og samholdet, for det er ikke gitt at det vil vare evig, understreket Emblemsvåg. – At vi kan møtes og snakke skandinavisk  i de fleste sammenhenger på tvers av naboland, er unikt, og bidrar til den «vi»-følelsen vi kjenner på i Norden i dag, sa hun.

Marianne Synnes Emblemsvåg. Foto: Stortinget

Lære av hverandre

De nordiske landene er like på mange områder, men kan samtidig lære mye av hverandre, sa stortingsrepresentanten. Utfordringene er like, og det gjør det mulig å fatte felles vedtak på tvers av land – ofte også på tvers av partitilhørighet – for å bidra til å løse disse utfordringene, mente Emblemsvåg.

– En felles nordisk stemme gir dessuten mye større tyngde i europeisk og global sammenheng, avsluttet hun. 

– Vi i Foreningen Norden skal fortsatt være en pådriver for nordisk samarbeid og tar representantens oppfordring om at Foreningen Norden kan løfte inn enda flere problemstillinger til stortingsrepresentantene i Nordisk råd med oss, sa Johansen.  

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv