Nordenkonferanse i Tromsø

Hvilke utfordringer skal den nordiske forbundsstaten løse sett fra lengst nord i Norden?

Sted: Fylkeshuset
Adresse: Strandveien 13, 9007 Tromsø
Tid:
Lørdag 02.10.21, kl. 12.00-16.00
Arrangør:
Foreningen Norden

Bli medlem i Foreningen Norden! 

Norden som idé, konstruksjon og framtidsprosjekt har en felles kjerne, men kan samtidig inneholde klare nyanser sett fra ulike geografiske ståsteder i Norden. På Nordenkonferansen i Tromsø ser vi på arbeidet med en nordisk forbundsstat sett fra lengst nord i Norden.  

Vi setter denne spennende idéen inn i en historisk ramme i lys av grensetrekningene i nord.

Samtidig spør vi oss hvilke utfordringer en nordisk forbundsstat kan løse, som eksisterende samarbeidsstrukturer og arenaer ikke strekker til for? Vi ser på forslaget om en Nordisk forbundsstat og konteksten det oppsto i, samtidig som vi skuer fremover - hvordan bør en nordisk forbundsstat se ut med utsyn lengst nordfra?

Fra før har vi lengst nord i Norden blant annet et veletablert Nordkalottsamarbeid, et Barentssamarbeid, vi har omfattende samisk samarbeid gjennom Samerådet og Samisk parlamentarisk råd og det er samarbeid mellom representanter for de nasjonale minoritetene i nord, hvilket på norsk side vil si kvener/norskfinner.

Foreløpig program:

12.00 Velkommen ved Inger Mjøsund, styreleder i Foreningen Norden Tromsø

12.15 Servering av mat og drikke

13:15 Aktuelt i Foreningen Norden

13.30 Lever vi opp til intensjonene i Helsingforsavtalen?
v/ Sif Vik, nestleder i Foreningen Nordens landsstyre

13.45 Pause

14.00 Introduksjon til dagens tema
v/ Raimo Valle, moderator og nestleder i Foreningen Norden Tromsø

Stat, nasjon, monoriteter og grenser
- Et historisk perspektiv 1700 – 2000, med særlig vekt på Nordkalotten.
v/ Einar Niemi, professor emeritus, UIT Norges arktiske universitet

Hvilke utfordringer vil en Nordisk forbundsstat løse lengst nord i Norden?
v/ Pål Julius Skogholt, gruppeleder og 1. kandidat for SV i Tromsø

Samtalen tar sitt utgangspunkt i innledningene med fokus på følgende stikkord:
- næringsutvikling
- samhandling i nord – språk og kultur, folk til folk samarbeid og minoritetspolitikk
- forsvars-og sikkerhetspolitikk
- samferdselspolitikk
- helse

15.30 Oppsummering og avslutning
v/ Raimo Valle, nestleder i Foreningen Norden Tromsø

Meld deg på!

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv